Organizacja zakończenia roku szkolnego

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

26 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

Z racji COVID – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się na placu za szkołą (w razie niepogody w sali gimnastycznej) wg następujących zasad.

Czytaj dalej „Organizacja zakończenia roku szkolnego”

Ważne procedury

W związku z możliwą obecnością dziecka w szkole przedstawiamy Państwu procedury, którą są z tym związane. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Obecność ucznia na konsultacjach
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość

procedura dotycząca postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty

procedura obecności dziecka w szkole w czasie pandemii

procedura korzystania z biblioteki w czasie pandemii