Zebrania z rodzicami

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowaliśmy zebrania z rodzicami w następujących terminach:

  • 14 września 2020r.
  • 26 października 2020r. – spotkania indywidualne
  • 7 grudnia 2020r. – przedstawienie propozycji ocen semestralnych
  • 15 marca 2021r.
  • 19 kwietnia 2021r. – zebranie dla klasy 8 oraz spotkania indywidualne dla pozostałych klas
  • 17 maja 2021r. – przedstawienie propozycji ocen końcowych.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować.