I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej SING LIKE A BIRD

DSC_0434W dniu 25.02.2015 w Szkole Podstawowej im. Unicef w Imbramowicach  odbył się I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej  SING LIKE A BIRD. Wydarzenie to promuje  zdolności szkolnych artystów, którzy już od najmłodszych lat są żywo zainteresowani muzyką, śpiewaniem oraz prawidłową wymową języka angielskiego.

Czytaj dalej „I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej SING LIKE A BIRD”

 

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

W sekretariacie szkoły do 31 marca prowadzone są zapisy dzieci  do klasy I i oddziału przedszkolnego.

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Są to:
1) obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,
2) obowiązek szkolny od 7 roku życia,
3) prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia,
4) prawo dziecka, urodzonego w roku 2009 r., do kontynuowania nauki w klasie pierwszej na wniosek rodziców.
Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:
w 2009 roku ( siedmiolatki):
którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2015/2016 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego,
– którym na wniosek rodziców odroczono spełnianie obowiązku szkolnego w okresie od września do grudnia 2015,
– które na wniosek rodziców ( złożony do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016 (wniosek do pobrania) będą kontynuować naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2016/2017–dotyczy dzieci, które rozpoczęły edukację w klasie pierwszej w roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki. W przypadku złożenia takiego wniosku dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej ani promowaniu do klasy drugiej, a także nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego. Jednocześnie dziecko to do końca roku szkolnego 2015/2016 będzie zobowiązane do kontynuowania nauki w klasie I.
w 2010 roku (sześciolatki):
które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej (wniosek do pobrania), jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:
korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016,
lub
– uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.
Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

w 2010 r. (sześciolatki), w 2011 r. (pięciolatki)i w 2012 r.(czterolatki) -( wniosek do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w naszej szkole od 1 września 2015 r. (deklaracja do pobrania),

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY www.spmrowiny.gmina.zarow.pl
lub
W SEKRETARIACIE SZKOŁY
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 74 8580575

Barbara Nowak
dyrektor szkoły

 

„Akcja jabłka”

UWAGA!

Dnia 29.02.2016r. (poniedziałek), o godzinie 8.00, po raz kolejny odbędzie się akcja  rozdawania jabłek – 1 skrzynka dla każdej rodziny zamieszkującej wieś Mrowiny! Chętnych prosimy o pomoc w rozładunku!

Zapisy do klasy I i oddziału przedszkolnego

OGŁOSZENIE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach  ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych.

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej można uzyskać pod nr telefonu 74 8580 575.

Dokumenty potrzebne do zapisu dziecka do naszej szkoły znajdują się w zakładce „DLA RODZICÓW-REKRUTACJA- DOKUMENTY”