Ważne procedury

W związku z możliwą obecnością dziecka w szkole przedstawiamy Państwu procedury, którą są z tym związane. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Obecność ucznia na konsultacjach
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość

procedura dotycząca postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty

procedura obecności dziecka w szkole w czasie pandemii

procedura korzystania z biblioteki w czasie pandemii

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej

Informujemy, że od 25 maja uruchamiamy w naszej szkole konsultacje dla uczniów klasy ósmej. Zajęcia te nie są obowiązkowe dla uczniów, a jedynie dają możliwość skorzystania z nich dla chętnych. W czasie pobytu dziecka w szkole obowiązywały będą odpowiednie procedury, które przypominamy tutaj. Terminarz zajęć wygląda następująco:

  • język angielski, poniedziałek 14:15 – 15:00
  • język polski, wtorek 14:15 – 15:00
  • matematyka, środa 14:15 – 15:00

Uczniowie, którzy chcą skorzystać z konsultacji z pozostałych przedmiotów kontaktują się indywidualnie z nauczycielem.

Projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Szanowni Rodzice i Uczniowie klasy ósmej!
Staramy się na bieżąco informować Was o terminach, które dotyczą rekrutacji. W związku z tym, że sytuacja w kraju jest dynamiczna, to i terminy często ulegają zmianie. Na dzień dzisiejszy ukazał się na stronie Kuratorium we Wrocławiu projekt takiego harmonogramu. Udostępniamy Wam go z nadzieją, że nie ulegnie zmianie. Gdyby jednak taka się pojawiła, to natychmiast Was o tym poinformujemy.
projekt_harmonogramu_rekrutacji_na_rsz_2020-2021_konsultacje