Ważne procedury

W związku z możliwą obecnością dziecka w szkole przedstawiamy Państwu procedury, którą są z tym związane. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
Obecność ucznia na konsultacjach
Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w trakcie kształcenia na odległość

procedura dotycząca postępowania w czasie egzaminu ósmoklasisty

procedura obecności dziecka w szkole w czasie pandemii

procedura korzystania z biblioteki w czasie pandemii