Przydatne linki

Realizując program „Aktywna tablica” nauczyciele i uczniowie mają możliwość wykorzystania najnowszych technologii. Dla lepszej wymiany doświadczeń prezentujemy Państwu przydatne linki do pracy z tablicą interaktywną:

Koordynatorem programu jest Pani Beata Olesińska-Hajdasz.