Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

WRZESIEŃ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

-powitanie uczniów

-spotkania z wychowawcami klas

Dyrektor szkoły, Wychowawcy klas.
2. Narodowe czytanie w Żarowie. B.Banaś
3. Zebranie z rodzicami. Rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele (14.09.2020 r.)
4. Wybory Samorządu Uczniowskiego. SU z opiekunem
5. Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie- ćwiczenia praktyczne w poruszaniu się. Wychowawcy klas 0 i III
6. „Znamy swoje prawa i szanujemy prawa innych”- kontrakt klasowy (g.wych). Wychowawcy klas
7. Sprzątanie Świata 2020- prace porządkowe (g.wych). B.Hajdasz. Wychowawcy klas.
8. Dzień chłopaka- wręczenie drobnych upominków (g.wych). Wychowawcy klas, SU
9. Święto pieczonego ziemniaka- wspólne ognisko, pieczenie ziemniaków. B.Hajdasz, S.Grajaszek
10. Międzynarodowy Dzień Kropki. M.Rudnicka-Sznabel (0-III)
11. Warsztaty integracyjne klasa 4. M.Rudnicka-Sznabel , E.Mossoń
12. Spotkanie z przedstawicielem sanepidu. E. Mossoń

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
PAŹDZIERNIK 1. Konsultacje indywidualne. Wszyscy nauczyciele  (26.10.2020 r.)
2. Próbna ewakuacja i spotkanie ze strażakiem (profilaktyka). Dyrektor Szkoły
3.  Międzynarodowy Dzień Zwierząt- rozpoczęcie zbiórki karmy (profilaktyka). Akcja Dzik- zbieranie żołędzi i kasztanów (profilaktyka). B.Hajdasz, R.Frycz
4. Dzień Papieski. A.Szmajda, B.Lesiak
5. Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania: „Łamacze językowe”. B.Banaś, M.Mision
6. Marzycielska poczta. S.Grajaszek, Wychowawcy klas
7. Dzień Drzewa (g.wych). Wychowawcy klas
8. Październik miesiącem biblioteki. M.Mision
9. Spotkanie z policjantem. M.Mision

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
LISTOPAD 1. Uroczysty apel z okazji Dnia 11 listopada. Dzień Patrona. (Wieczornica) B.Hajdasz,  A. Szmajda
2. Dzień pluszowego misia- dzień z własną zabawką (metoda projektu). R.Frycz, M. Zięba
3. „Proszę, przepraszam, dziękuję”- Dzień życzliwości. Savoir-vivre Pedagog, psycholog

 

4. Święto Niepodległości- sztandar Żarów. A.Żydek(11.11.2020 r.)
5. Spotkanie z psychoterapeutą (dzieci + rodzice). M.Perzyński
6. Rada pedagogiczna szkoleniowa. Dyrektor szkoły. Wszyscy nauczyciele  (16.11.2020 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
GRUDZIEŃ 1. Spotkanie ze Świętym Mikołajem-prezenty dla dzieci. Wychowawcy klas, Rada Rodziców
2. Jasełka, wigilia szkolna. A.Szmajda
3. Szkolenie pierwszej pomocy dla rodziców (profilaktyka). B.Majchrzak
4. IV Turniej małej hali-klasy. E.Mossoń
5. Zebranie z rodzicami. Wychowawcy klas  (07.12.2020 r.)
6. Paczuszka dla maluszka. A.Szmajda
7. Przerwa świąteczna. 23.12.2020 r. – 03.01.2021 r.

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
STYCZEŃ 1. Propozycje ocen śródrocznych:

– zagrożenia oceną niedostateczną

– ostateczny termin wystawienia ocen

– Rada klasyfikacyjna

– Rada analityczna

24.11.2020 r.

24.11.2020 r.

18.12.2020 r.

21.12.2020 r.

25.01.2021 r.

2. Spotkanie opłatkowe w TPAJ w Świdnicy. Dyrektor Szkoły, A.Szmajda, R.Frycz,
3. Udział szkoły w spotkaniu opłatkowym wsi Mrowiny. Jasełka. A.Szmajda, B.Lesiak, Dyrektor Szkoły
4. Zabawa karnawałowa dla uczniów. S.Grajaszek, Wychowawcy klas, SU z opiekunem, Rada Rodziców
5. WOŚP- akcja charytatywna.  E.Mossoń (10.01.2021 r.)
6. Dzień „Baby i Piernika”. Dzień Babci i Dziadka. S.Grajaszek, R.Frycz
7. Aktywne ferie. Wyjazd na lodowisko. E. Mossoń

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
LUTY 1. Walentynki- poczta walentynkowa, dyskoteka. SU z opiekunem, wychowawcy klas
2. Zimowa gwiazda- IV Gminny Konkurs Recytatorski. A.Żydek
3. Ogólnopolski dzień walki z depresją. M.Rudnicka-Sznabel
4. „Randka z książką”. M.Mision
5. Dzień Bezpiecznego Internetu. M.Rudnicka-Sznabel
6. Rada pedagogiczna szkoleniowa. Dyrektor szkoły. Wszyscy nauczyciele (15.02.2021 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

MARZEC

1. Zebranie z rodzicami. Wychowawcy klas. Dyrektor Szkoły (15.03.2021 r.)

 

2. Święto wiosny- dzień przebierańców, Miss wiosny. Dzień językowy. A.Żydek, N.Lenart
3. Matematyczne Mistrzostwa Szkoły. S.Grajaszek
4. Międzyszkolne Mistrzostwa Matematyczne. S.Grajaszek
5. Akcja- „Dbamy o zęby” (profilaktyka), ulotki, plakaty. Spotkanie z pielęgniarką. M.Zięba, R.Frycz
6. Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Moja książka- Dla Ciebie”. M.Mision
7. Przegląd piosenki „Zielono mi”.  E.Mossoń, klasy II-VIII
8. Zbiórka karmy dla zwierząt- profilaktyka. B.Hajdasz
9. Warsztaty- motywacja klasa 8. M.Rudnicka-Sznabel

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

KWIECIEŃ

1. Konsultacje indywidualne. Zebranie klasa 8. Wszyscy nauczyciele (19.04.2021 r.)
2. Święto 3 maja- gazetki w klasach. Wychowawcy klas
3. Światowy Dzień Zdrowia. Spotkanie z kosmetyczką-„Jak dbać           o cerę” M. Rudnicka- Sznabel
4. Zbiórka nakrętek. SU z opiekunem
5. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. M. Rudnicka-Sznabel
6. Konkurs fotograficzny dla klas starszych- selfie z książką. M.Mision

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

MAJ

1. IV Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków.  R.Frycz, E.Mossoń
2. Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną

– propozycje ocen końcoworocznych

– zebranie z rodzicami

 17.05.2021 r.

17.05.2021 r.

17.05.2021 r.

3. Święto 3 maja. (sztandar) A.Żydek
4. Zebranie z rodzicami. Wszyscy nauczyciele. (17.05.2021 r.)
5. Piknik rodzinny- Dzień Sportu, Dzień Mamy i Taty. S.Grajaszek, E.Mossoń. Pozostali nauczyciele (29.05.2021 r.)
6. Egzamin VIII-klasisty. N.Lenart, S.Grajaszek, B.Banaś

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

CZERWIEC

1. Turniej wiedzy o zagrożeniach i bezpieczeństwie. E.Mossoń
2. Zachowaj trzeźwy umysł- akcja profilaktyczna w szkole. Pedagog, Wychowawcy klas
3. Dni Żarowa M.Zięba, A.Szmajda
4. Propozycje ocen końcoworocznych:

– zagrożenia oceną niedostateczną

– ostateczny termin wystawienia ocen

– Rada klasyfikacyjna

– Rada analityczna

17.05.2021 r.

17.05.2021r.

14.06.2021 r.

17.06.2021 r.

23.06.2021 r.

5. Dzień Godności. M.Zięba.
6. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Klasa VII-VIII (25.06.2021 r.)