Kalendarz imprez

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

-apel inaugurujący nowy rok szkolny

-powitanie uczniów

-spotkania z wychowawcami

Dyrektor szkoły
2. Wybory Samorządu Uczniowskiego. SU z opiekunem
3. Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie- ćwiczenia praktyczne     w poruszaniu się. Wychowawcy klas 0-III
4. „Znamy swoje prawa i szanujemy prawa innych”- gazetka klasowa (g.wych). Wychowawcy klas
5. Sprzątanie Świata 2018- prace porządkowe (g.wych). Wychowawcy klas, B.Hajdasz
6. Dzień chłopaka- wręczenie drobnych upominków (g.wych). Wychowawcy klas, SU
7. Święto pieczonego ziemniaka- wspólne ognisko, pieczenie ziemniaków. Wychowawcy klas, SU, B.Hajdasz
8. Zebranie z rodzicami. Wszyscy nauczyciele (12.09.2018 r.)
9. Międzynarodowy Dzień Kropki. Pedagog, Psycholog, Wychowawcy klas
10. Spotkanie z Lucyną Kornobys- niepełnosprawną lekkoatletką. E.Mossoń
11. Narodowe czytanie. M.Wojtusiak
12. Warsztaty- motywacja klasa 8 (3 spotkania). M. Sznabel-Rudnicka (wrzesień/październik)
13. Warsztaty integracyjne klasa 4 (3 spotkania). A.Czapracka-Sawko (wrzesień/październik)
MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK

1. Pasowanie Pierwszoklasistów i Dzień Edukacji Narodowej. Wychowawca klasy I, A.Pamuła, M.Wojtusiak, E.Mossoń (12.10.2018 r.)
2. Próbna ewakuacja i spotkanie ze strażakiem (profilaktyka) Dyrektor Szkoły
3. Międzynarodowy Dzień Zwierząt- rozpoczęcie zbiórki karmy (profilaktyka). Akcja Dzik- zbieranie żołędzi i kasztanów (profilaktyka). B.Hajdasz, A.Sawko
4. Dzień Papieski. M.Tomaszewska, A.Sawko (19.10.2018 r.)
5. Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania: „Zwierzęta         w poezji”. M.Wojtusiak, M.Mision
6. Marzycielska poczta. S.Grajaszek, J.Ciupiński, A.Sawko, Wychowawcy klas
7. Dzień Drzewa (g.wych). B.Hajdasz
8. III Gminna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. R.Frycz, E.Mossoń, J.Rzeczycka (wrzesień/październik)
9. Spotkanie z policjantem. M.Mision

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

1. 100- rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości- uroczysty apel z okazji Dnia 11 listopada. B.Hajdasz, M.Mision, J.Rzeczycka (9.11.2018)
2. Dzień pluszowego misia- dzień z własną zabawką (metoda projektu). M.Mision, J.Rzeczycka
3. Festiwal pieśni patriotycznej. A.Sawko
5. „Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym i na wsi”- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie i konkurs plastyczny (profilaktyka). B.Hajdasz, A.Sawko
6. „Żyj zdrowo, jedz zdrowo”– dzień bez słodyczy i przekąsek (piramida żywieniowa, profilaktyka)- gazetka, spotkanie                 z pielęgniarką, dietetykiem. Klasy 0-III, pielęgniarka
7. „Proszę, przepraszam, dziękuję”- Dzień życzliwości spotkanie tematyczne (g.wych). Pedagog, psycholog (21.11.2018 r.)

 

8. Święto Niepodległości- sztandar Żarów. A.Pamuła (11.11.2018 r.)
9. Spotkanie z przedstawicielem sanepidu. A. Sawko
12. Spotkanie z psychoterapeutą (dzieci + rodzice), p.Matusiak. Pedagog, psycholog
13. Zebranie z rodzicami. Wszyscy nauczyciele (14.11.2018 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

GRUDZIEŃ

1. Spotkanie ze Świętym Mikołajem-prezenty dla dzieci. Wychowawcy klas, Rada Rodziców
2. Jasełka, wigilia szkolna. Wyjazd z przedstawieniem- Borzygniew, Dom Seniora-Żar Med, Dom dziennego pobytu Mrowiny. M.Tomaszewska, Klasy I-III
3. Szkolenie pierwszej pomocy dla rodziców (profilaktyka). B. Majchrzak, ratownik medyczny
4. II Turniej małej hali-klasy. E.Mossoń, J.Ciupiński
5. Przekazanie rodzicom informacji o zagrożeniach oceną niedostateczną. Wychowawcy klas (12.12.2017 r.)
6. Dzień Chleba- warsztaty (profilaktyka). A.Sawko, E.Mossoń, B.Lesiak
7. Góra grosza- pomagamy innym. E.Mossoń
8. Zebranie z rodzicami. Wszyscy nauczyciele (19.12.2018 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

STYCZEŃ

1. Propozycje ocen śródrocznych:

– zagrożenia oceną niedostateczną

-ostateczny termin wystawienia ocen

-Rada klasyfikacyjna

-Rada analityczna

12.12.2018 r. – 3.01.2019 r.

12.12.2018 r.

04.01.2019 r.

09.01.2019 r.

16.01.2019

2. Spotkanie opłatkowe w TPAJ w Świdnicy. Dyrektor Szkoły, A.Sawko, M.Tomaszewska
3. Udział szkoły w spotkaniu opłatkowym wsi Mrowiny. Jasełka. M.Tomaszewska, Dyrektor Szkoły
4. Zabawa karnawałowa dla uczniów. Wychowawcy klas, SU z opiekunem, Rada Rodziców
5. WOŚP- akcja charytatywna.  E.Mossoń, J.Rzeczycka
6. Dzień „Baby i Piernika”. Dzień Babci i Dziadka. S.Grajaszek, E. Mossoń
MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

LUTY

1.Walentynki- poczta walentynkowa, dyskoteka. SU z opiekunem, wychowawcy klas
2.Wyjazd na lodowisko lub sanki. E.Mossoń, B.Hajdasz
3. Zimowa gwiazda- IV Gminny Konkurs Recytatorski. M.Wojtusiak, A.Pamuła, M.Mision, J.Rzeczycka (28.02.2019 r.)
4. „Randka z książką”. M.Mision
5. Aktywne ferie. Wszyscy nauczyciele
6. Warsztaty dla rodziców (2 spotkania). M.Sznabel-Rudnicka
MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

 

 

MARZEC

1. Zebranie z rodzicami- spotkanie z dietetykiem, pielęgniarką, lekarzem. Wychowawcy klas
2. Święto wiosny- dzień przebierańców, Miss wiosny. A.Sawko, SU, J.Ciupiński
3. Matematyczne Mistrzostwa Szkoły. S.Grajaszek (14.03.2019 r.)
4. Pasowanie pierwszoklasistów na rycerzy biblioteki. M.Mision
5. Akcja- „Dbamy o zęby” (profilaktyka), ulotki, plakaty. B.Lesiak, stomatolog
6. Wewnątrzszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Moja książka- Dla Ciebie”. M.Wojtusiak, M.Mision
7. Zielone Teatrzyki- IV Przegląd Teatrzyków. M. Kownacka, E.Mossoń, M.Mision, B.Lesiak, klasy IV-VIII
8. Światowy Dzień Depresji. Pedagog, psycholog
9. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny. S.Grajaszek
MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

KWIECIEŃ

1. Dzień Ziemi- konkurs na użyteczny przedmiot. J.Ciupiński
2. Święto 3 maja- gazetki w klasach. M. Kownacka, Wychowawcy klas
3. Zbiórka makulatury i nakrętek. S.Grajaszek, J.Ciupiński, A.Sawko
4. Zajęcia otwarte dla rodziców. Klasy 0-III
5. Zebranie z rodzicami. Wychowawcy klas (3.04.2019 r.)
6. Egzamin VIII-klasisty. A.Pamuła, S.Grajaszek, M. Wojtusiak

(15-17.04.2019 r.)

7. „Międzynarodowy Dzień Książek dla dzieci”. M.Mision, Wychowawcy klas (2.04.2019 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

MAJ

1. 10 rocznica nadania szkole im. Anny Jenke- Dzień patrona. M.Wojtusiak, B.Lesiak (maj/czerwiec)
2. English Day. A.Pamuła (10.05.2019 r.)
3. Informacja o uczniach zagrożonych oceną niedostateczną

– propozycje ocen końcoworocznych

– zebranie z rodzicami

 15.05.2019 r.

15.05-06.06.2019 r.

22.05.2019 r.

4. Piknik rodzinny- Dzień Sportu, Dzień Mamy i Taty. E.Mossoń, S.Grajaszek, Pozostali nauczyciele (31.05.2019 r.)

 

MIESIĄC IMPREZY ODPOWIEDZIALNI
 

 

 

 

CZERWIEC

1. Udział w dniach Żarowa- występy artystyczne dzieci. M.Mision
2. Turniej wiedzy o bezpieczeństwie i zagrożeniach. E.Mossoń
3. Zachowaj trzeźwy umysł- akcja propagandowa w szkole. Pedagog, Wychowawcy klas
4. Ostateczny termin wystawienia ocen

-Rada klasyfikacyjna

-Rada analityczna

07.06.2019 r.

12.06.2019 r.

19.06.2019 r.

5. Wycieczka szkolna. Wychowawcy klas
6. Dzień Godności. M.Kownacka, M.Mision, B.Lesiak
7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. Klasy VII-VIII