Rekrutacja

Co proponujemy Tobie i Twojemu Dziecku?

•    jeden nauczyciel dla 15 uczniów! 
– w szkołach masowych: jeden nauczyciel dla 26 uczniów, czasami nawet więcej;
– mała liczebność uczniów w klasach umożliwia indywidualny kontakt ucznia z nauczycielem;

•    diagnoza indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia
– diagnozy dokonujemy we współpracy z rodzicami dziecka oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdnicy;diagnoza m. in. pod kątem trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia);
– dostosowywanie treści nauczania do możliwości dziecka;
Jeśli Twoje dziecko będzie miało trudności w nauce, zrobimy wszystko, aby rozpoznać jego potrzeby i zapewnić mu wsparcie.

•    wsparcie psychologa, logopedy i pedagoga na terenie szkoły
– dostęp do tych specjalistów jest znacznie większy niż w masowych szkołach;
– nauczyciele – wychowawcy starają się wychodzić naprzeciw problemom dzieci;

•    rozwój uczniów zdolnych
– w małej klasie jesteśmy w stanie wychwycić uczniów najzdolniejszych i zadbać o ich rozwój już w ramach codziennych zajęć;
– umożliwiamy przygotowanie i udział w konkursach o różnorodnej tematyce;
– nasi uczniowie wielokrotnie mogli zabłysnąć, odnosząc sukcesy o szerokim zasięgu;

•    popołudniowe, bezpłatne zajęcia dodatkowe
– zajęcia teatralne, informatyczne, taneczne, SKS, muzyczne;
– czekamy na inwencję dzieci;

•    bezpłatny oddział przedszkolny, niezależnie od liczby godzin
– w innych przedszkolach pobyt dziecka jest bezpłatny tylko do 5 godzin dziennie,
po tym czasie rodzice płacą za pobyt dziecka;
– bezpłatne lekcje języka angielskiego w ramach zajęć przedszkolnych

•    codzienne zajęcia świetlicowe
-bezpieczny pobyt na terenie szkoły w godz. 7.00 – 16.00 dla dzieci,
których rodzice pracują zawodowo;

•    badanie słuchu, wzroku i logopedyczne
– badania organizujemy we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Świdnicy,
w zależności od potrzeb dzieci;

•    szkoła na wsi, blisko przyrody
– umożliwia to prowadzenie zajęć w terenie;
– dziecko, szczególnie małe, uczy się przez doświadczenie, przez naturalny kontakt z otoczeniem;

•    szkoła wciąż się rozwija!
– realizujemy projekty z wykorzystaniem środków unijnych; środki te przeznaczone są na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, oraz organizację profesjonalnych zajęć dla dzieci;
– dysponujemy salą do gimnastyki, pracownią komputerową, ogrodzonym placem przed szkołą, ogrodem z małym placem zabaw;

•    ogólnopolskie programy i kampanie
– uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskich inicjatywach, m. in. „Radosna Szkoła”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania”, „Warto być dobrym”,  „5 porcji warzyw i owoców”, „Czas na zdrowie”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych”,  „Szklanka mleka”, „Fluoryzacja zębów”, „Klub bezpiecznego puchatka”;

•    bezpieczna szkoła, rodzinna atmosfera!
– szkoła posiada certyfikaty: ”Szkoła bez przemocy”, „Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”;
– w małej szkole wszyscy się dobrze znamy, to pozwala budować przyjazną dla dziecka atmosferę;
dzieci37

MAŁA SZKOŁA BLISKA TOBIE I TWOJEMU DZIECKU

ZAPRASZAMY!