PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i pomoc przy remoncie Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

dla

Pawła Speer, Sebastiana Bober, Zofii i Jerzego Staruszkiewicz oraz Zbigniewa Zdunika.

 

Wielkie podziękowania kieruję również w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się w prace remontowe naszej szkolnej placówki, pomagając i poświęcając swój wolny czas:

 

Mariusza Łuczaka, Ryszarda Drabika, Grzegorza Wielg, Patryka Tobiasza, Eugeniusza i Agaty Jania, Sylwestra Spychaj, Szymona Jagła, Wiesława i Tomasza Ogryzek, Przemysława i Marzeny Ogorzała, Dagmary Włodarczyk, Ilony Niedźwieckiej, Kamila Kupper, Aldony Szczepaniak, Władysławy Włosińskiej, Dariusza Jastrzębskiego, Roberta Cieślickiego oraz Spółdzielni Socjalnej „Raz Dwa Trzy”.

 

                                                                                                                      Barbara Nowak

                                                                                                          Dyrektor Szkoły Podstawowej Anny Jenke w Mrowinach.