Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego

 

Maja Boguszewska Przewodnicząca  kl. VIII
Julia Pietruszka  Zastępca przewodniczącej  kl. VIII
Mateusz Chromy Skarbnik kl. VIII