Badanie współczynnika pH

Badanie współczynnika pH – klasa VIII