Bezpieczeństwo w szkole

Nadchodzący rok szkolny będzie trudny dla wszystkich. Od nas wszystkich zależy to, czy przejdziemy przez czas pandemii bez zakażenia. Prosimy wszystkich o stosowanie się do obowiązujących procedur.

Przedstawiamy wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół: wytyczne

Na początek prosimy o stosowanie się do zaleceń skierowanych do uczniów i rodziców przez MEN.