Informacje w sprawie rekrutacji

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach

ogłasza  zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020

 

Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2012 r. ( siedmiolatki),

– w 2013 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

* korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

lub

* uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki w szkole podstawowej.

Terminy z zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

– wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 12.02.2019 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 20.02.2019 r. do 20.03.2019 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (25.03.2019 r. – 27.03.2019 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (29.03.2019 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (01.04.2019 r. – 05.04.2019 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (09.04.2019 r.)

 

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

 

– w 2013 r. (sześciolatki), w 2014 r. (pięciolatki)i w 2015 r.(czterolatki)  -( wniosek  do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w naszej szkole od 1 września 2018 r. (deklaracja do pobrania),

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

– wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 12.02.2019 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 14.02.2019 r. do 28.02.2019 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną (25.03.2019 r. -06.03.2019 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (08.03.2019 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (11.03.2019 r. – 22.03.2019 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (03.04.2019 r.)

 

 

Wszystkie wnioski do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja/dokumenty lub w sekretariacie szkoły.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 74 8580575