Informacje w sprawie rekrutacji

 

Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach ogłasza  zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022

 

Do klasy I zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2014 r. ( siedmiolatki),

– w 2015 r. (sześciolatki), które na wniosek rodziców, jako sześciolatki zostaną zapisane do klasy pierwszej jeżeli spełniają jeden z poniższych warunków:

* korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021,

lub

* uzyskały opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości rozpoczęci nauki    w szkole podstawowej.

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych:

– wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 22.02.2021 r. w godz. 8:00 – 14:00)

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 24.02.2020 r. do 23.03.2020 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną   (25.03.2020 r. – 27.03.2020 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (30.03.2020 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia (31.03.2020 r. – 06.04.2020 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (07.04.2020 r.)

 

Do oddziałów przedszkolnych zapisujemy dzieci urodzone:

– w 2014 r. (sześciolatki), w 2015 r. (pięciolatki)i w 2016 r.(czterolatki)  -( wniosek  do pobrania) lub deklaracja o kontynuacji dla dzieci, które realizują wychowanie przedszkolne w naszej szkole od 1 września 2019 r. (deklaracja do pobrania),

Terminy i zasady postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych:

– wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły (od 17.02.2020 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r. w godz. 7:00 – 15:00)

– weryfikacja wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przez komisję rekrutacyjną (do 10.03.2020 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (12.03.2020 r.)

– potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia (13.03.2020 r. – 25.03.2020 r.)

– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (30.03.2020  r.)

 

WSZYSTKIE WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 74 8580575