Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Beata Jurga
Zastępca przewodniczącego Karolina Ożga
Protokolant Katarzyna Zielińska
Skarbnik  Karolina Policht
Członek  Justyna Zapora
Członek  Patrycja Janicka
  Członek Katarzyna Kamińska