Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców

Przewodnicząca Karolina Policht
Zastępca przewodniczącej Ilona Niedźwiecka
Protokolant Paulina Misiurka
Skarbnik  Agnieszka Mikołajek
Członek  Violeta Roubo
Członek  Aleksandra Jernutowska
  Członek Mariola Wardzyk