Pracownicy szkoły

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Barbara Nowak
KADRA PEDAGOGICZNA

0511-0703-2014-1738

   L.p.
Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot-wychowawstwo klasy
1 Renata Frycz
edukacja wczesnoszkolna – kl. O
2 Magdalena Mision
edukacja wczesnoszkolna, logopeda, świetlica – kl.III
3 Bernadetta Lesiak edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka – kl.II
4 Marlena Plizga
rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie
5 Beata Olesińska-Hajdasz
historia, przyroda, geografia, świetlica – kl.VI
6 Małgorzata Wojtusiak j.polski, edukacja dla bezpieczeństwa – kl.VII
7 Sebastian Grajaszek
matematyka, informatyka
8 Anna Łuczak
j.angielski – kl.V
9 Marcin Perzyński
pedagog
10 Alicja Szmajda religia
11 Edyta Mossoń
wychowanie fizyczne, chemia, fizyka – kl. VIII
12 Marcela Sznabel-Rudnicka
psycholog
13 Krzysztof Serwin
szachy
14 Beata Synówka
wiedza o społeczeństwie
 15  Jerzy Ciupiński świetlica
16 Agnieszka Żydek
biologia, język niemiecki, technika

malarz2

PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI
1 Mariola Zawisza                  
2 Ewa Jędrusiak
3 Wioleta Swędzioł
4 Teresa Filipowska
5 Anna Król
6 Marta Daniłowicz
7 Danuta Koza
8 Katarzyna Bieniasz
9 Robert Łuczak