Dzień Mamy i Taty

Dzisiejszego dnia tj. 22.05.2019 r. dzieci z klasy I-III z przyjemnością gościły swoich Rodziców po to, aby słowem i piosenką wyrazić miłość i wdzięczność za cierpliwość i serce, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności niesamowitej gry aktorskiej, wokalnej i tanecznej na twarzach rodziców zauważyć można było  – uśmiech i dumę ze swoich pociech.

Czytaj dalej „Dzień Mamy i Taty”

Zebrania rodziców

W dniu 22 maja (środa) w naszej szkole odbędą się zebrania rodziców. Zapraszamy serdecznie Rodziców do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • godzina 16:00 – klasy I-III
  • godzina 16:30 – klasy IV-VIII

W czasie spotkań omówimy bieżącą sytuację związaną z ocenami i zachowaniem uczniów oraz sprawy dotyczące pikniku rodzinnego.

kwanghee weight loss, what foods will make you gain weight fast, why drinking alcohol can stop weight loss, to lose in spanish, lipozene pros cons, extreme makeover weight loss bruce, why cirrhosis causes weight loss, keto recipes with cool whip, 30 grams of protein for breakfast, how to lose weight after birth, keto recipes 3 ingredient, spark weight loss, weight loss progress pics, appetite suppressant whole foods, thrive weight loss testimonials, ketone diet pills 7, venlafaxine er weight loss, how much weight will i lose on lipozene, civilian mre, keto recipes chicken dinner, what are celebrities using to lose weight, recipe of the day, exercise to lose weight on thighs and stomach, jym weight loss, healthy keto hamburger recipes, solar diet pills, easy keto vegetarian recipes indian, 90 days no alcohol weight loss, how much should i eat to lose this much weight, doctors near me, pla et fitness, best selling weight loss pills advertised on tv, how to eat clean on a budget and lose weight, how much weight do people typically lose when they hike the appalachian trial, obalon weight loss, japanese weight loss magnetic slimming toe rings review, simple keto yeast bread recipes, weight loss after pregnancy tips,

Nowy plan lekcji

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku (20 maja) obowiązuje nowy plan lekcji. Nowy rozkład przedmiotów został umieszczony na planie w dzienniku Librus (chwilowo tylko na poniedziałek). Prosimy o zapoznanie się z nowym rozkładem lekcji.

garlic pills for ed, what is a safe does of viagra, cialis and antibiotics, why does viagra prevent cerebral adema, penis enlargement gingko bilboa, pills for prescription ed, english real sex, what store sell opal male enhancement, sister drugs brother with viagra for sex, renown male enhancement, the penis enlargement bible bit torrent, how does alzheimers disease affect sex drive, does online viagra really work, adolescent penis growth, penis growth excecisis, celsius male enhancement, strong vaginal muscles, healthcarepass viagra, best penis enlargement surgerons in the united sttes, wife has no sex drive and doesnt care, do they sell male enhancement pills at earthly nutrition, low testosterone young man, increase penis size pubmed, guys dick getting hard, cialis canadian pharmacy reviews, what is best for sex drive, penis enlargement surgeon in texoma, official vigrx plus, pills for long and girth penis, what does it mean when you have no sex drive, erectile dysfunction and penis enlargement in alabama, does testosterone increase mans sex drive, wife has low sex drive but multiple orgasms when we do have sex, foods for penis, how fluoxetine affects sex drive, is low libido tratable, penis enlargement vibration, labito definition, bellafill before and after penis enlargement, pills that make your penis hard, viagra newsletter sign up, define libido, how to exercise penile muscles, pills for erectile dysfunction in india, supplement testosterone, antidote for viagra overdose, male average penis length, what is a penis enlargement, penis enlargement pump demonstration, has anyone ever died from penis enlargement pills overdose,

Informacje na temat sprawozdania finansowego

Poniżej załączony jest link do strony, gdzie znajdują się sprawozdania finansowe. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.
http://bip.um.zarow.pl/index.php?id=1291