Logopeda

Logopeda

rok szkolny 2019/2020

mgr Magdalena Mision

Godziny pracy logopedy

Poniedziałek:

10:50-12:30- zajęcia logopedyczne

Środa:

10:50-11:30- zajęcia logopedyczne

Piątek

9:45-10:45 – zajęcia logopedyczne

        Uprzejmie proszę Rodziców dzieci, które uczęszczają na indywidualną terapię logopedycznych o założenie dzieciom zeszytu do zajęć ( przynosimy je w poniedziałki, zabieramy do domu po zajęciach logopedycznych). Jednocześnie zwracam uwagę na to, że terapia logopedyczna przynosi największe efekty jeżeli równolegle Rodzice pracują z dzieckiem w domu. Dlatego też bardzo ważne jest, aby Rodzice systematycznie zapoznawali się z wpisami w zeszycie, wklejali materiały z zajęć oraz systematycznie ćwiczyli z dziećmi w domu.

Dziękuję!

Kiedy pójść z dzieckiem do logopedy? Na co warto zwrócić szczególną uwagę?

 

Sprawdzajmy, czy dziecko wymawia głoski dźwięczne: b, d, g, w, z, ź, ż, dż, dź, ponieważ ich brak może oznaczać mowę bezdźwięczną, która wymaga terapii logopedycznej.

 1. Obserwujmy sposób oddychania – ustny, nieprawidłowy tor oddechowy sprzyja wadom wymowy, ponieważ język w stanie spoczynku zajmuje niewłaściwą pozycję.
 2. Przyjrzyjmy się, czy dziecko nie ślini się zbyt mocno – może to być efekt nieprawidłowego połykania, język dziecka leży wtedy na dole jamy ustnej.
 3. Sprawdzajmy słuch dziecka, czy nie mówi zbyt głośno, bo może to być objawem problemów ze słuchem.
 4. Zwróćmy uwagę, czy dziecko podczas wymowy którejś z głosek wsuwa język między zęby. Jeśli tak jest, to niezależnie od wieku dziecka należy skontaktować się
  z logopedą.
 5. Nieprzyjemnie brzmiąca mowa również powinna skłonić rodziców do wizyty u logopedy.

Znajomość prawidłowego rozwoju mowy pomoże Państwu ocenić mowę własnego dziecka.

 

Okresy rozwoju mowy dziecka – według Leona Kaczmarka

 1. Etap przygotowawczy (3.- 9. miesiąc życia płodowego):
 • 4 m.ż. płodowego – odczuwanie zjawisk rytmicznych,
 • – 6. m.ż. płodowego- odczuwanie bodźców akustycznych,
 • – 7. m.ż. płodowego- ssanie palca i płacz,
 • – 9. m.ż. płodowego- zatrzymywanie w pamięci głosu matki.
 1. Okres melodii (do 1. roku życia dziecka):
 • głużenie (jako pewna forma ćwiczeń artykulacyjnych),
 • gaworzenie (jako pewna forma ćwiczeń słuchowych).

Na końcu tego okresu dziecko świadomie wypowiada kilka samogłosek – a, e, czasem i, a także spółgłosek – m, b, n, t, d oraz j.

 1. Okres wyrazu (trwa od 1. do 2. roku życia):
 • prozodia (melodia i akcent, potem rytm);
 • onomatopeje, które zawierają pełna postać dźwiękową, elementy prozodyczne oraz głoski;
 • dziecko potrafi użyć wszystkich samogłosek ustnych – i, y, e, a, o, u oraz kilku kolejnych spółgłosek – p, b, pi, m, t, d, n, ń, ś, ki;
 • często występuje zamiana k na t, np. tot zamiast kot, rzadziej t na k, np. kaka zamiast tata;
 • charakterystyczne jest upraszczanie grup spółgłoskowych do jednej spółgłoski zwartej. Często pomijane są spółgłoski na początku i końcu wypowiadanych słów.
 1. Okres zdania (to 2.- 3. rok życia dziecka):
 • znaczny postęp w rozwoju mowy;
 • dziecko wypowiada wszystkie samogłoski;
 • spółgłoski wargowe twarde i zmiękczone p, pi, b, bi, m, mi; wargowo-zębowe twarde i zmiękczone f, fi, w, wi; środkowojęzykowe ź, ć, dź, ń; tylnojęzykowe zwarte i zmiękczone k, ki, g, gi; szczelinową ch; z przedniojęzykowych zębowych zwarte t, d oraz półotwarta n, z; z przedniojęzykowych dziąsłowych półotwartych l, li; półsamogłoski ł oraz j;
 • sporadycznie pojawia się przedniojęzykowe s, z, c, dz, a nawet dziąsłowe sz, ż, cz, dż. W dalszym ciągu dziecko upraszcza grupy spółgłoskowe na początku, w środku i na końcu wypowiadanych słów.
 1. Okres swoistej mowy dziecięcej (3. – 7. rok życia):
 • najczęściej dziecko zdobywa umiejętność wymawiania pełnego zasobu głoskowego języka polskiego;
 • utrwalone zostają szeregi: ciszący, syczący, szumiący.
 1. Okres opanowania podstaw języka (7. – 10. rok życia):
 • bogactwo słownika biernego i czynnego,
 • rozwój fleksji i składni.

Warto w  domu wspomagać rozwój mowy dziecka poprzez wykonywanie ćwiczeń usprawniających narządy mowy.

 

Zabawy i ćwiczenia języka

Usprawnianie mięśni grzbietu języka

Cel: Zaproponowane zabawy i ćwiczenia służą wzmocnieniu mięśni grzbietu języka, dodatkowo zawierają elementy ćwiczeń mięśnia okrężnego warg i mięśni podniebienia miękkiego.

 • Zabawa Mazgaj płacze

Dziecko naśladuje płaczące małe dziecko, przedłużając dźwięki wypowiadanych samogłosek: aaaaaaa, eeeeeee, uuuuuuu, yyyyyyyy, iiiiiii, ąąąąąąą, ęęęęęęę – układając wargi szeroko lub wąsko.

 • Zabawa Zmęczony kotek

Dziecko naśladuje dźwięki samogłosek: uuuuuuu, iiiiiiii, uuuufffff, pppuuufff, uuuuhhhh.

 • Zabawa Zaspany niedźwiadek

Dziecko próbuje naśladować ziewanie niedźwiadka: ahhhh – oddech energetyzujący.

 

Osiąganie umiejętności cofania języka

Cel: Proponowane zabawy i ćwiczenia służą wzmacnianiu mięśni języka i świadomemu kontrolowaniu przez dziecko jego ruchów w celu cofania języka w obrębie jamy ustnej.

 • Zabawa Języczek się opala

Dziecko wysuwa języka płaski jak „łopatka” i „wygrzewa” się jak „na patelni”.

 • Zabawa w chowanego

W zabawie dziecko wysuwa język, po czym szybko go chowa.

 •           Zabawa Języczek szuka przyjaciół – gdzie są E i O?

Zachęcamy do wołania wskazanych samogłosek.

 

Osiąganie umiejętności pionizacji języka

            Cel: proponowane zabawy i ćwiczenia służą wzmacnianiu mięśni języka i uniesieniu go (w obrębie jamy ustnej) do podniebienia twardego.

 • Zabawa Języczek skaczący jak piłeczka

Dziecko pracuje językiem, „kląskając” i powtarzając sylaby kla-klo.

 • Zabawa Języczek niedźwiadka zlizującego miodek

Dziecko oblizuje wargi językiem w stronę prawa i lewą; jeżeli mamy taką możliwość, to ćwiczymy z prawdziwym miodem (jeśli dziecko lubi).

 • Zabawa Języczek-ogrodniczek

Zachęcamy dziecko do wykonywania różnych ruchów językiem język – łopatka – kopie grządki; język-grot – nasadza na każdą grządkę-ząbek (nowe kwiatki).

Galeria: