„ZIELONY TEATRZYK”- Przegląd Teatrzyków Szkolnych

Serdecznie zapraszamy na Przegląd Teatrzyków Szkolnych, który odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.

 

Zasady uczestnictwa:

1.W przeglądzie uczestniczą uczniowie w dwóch kategoriach:

  • klasy I-III i grupy przedszkolne
  • klasy IV-VI

2.Warunkiem udziału w przeglądzie jest nadesłanie karty zgłoszeniowej do  dnia  01.04.2016r. (faxem lub pocztą) można również potwierdzić udział pocztą elektroniczną: spmrowiny@wp.pl ( proszę podać  informacje zawarte w karcie zgłoszeniowej). Czas trwania przedstawienia nie powinien przekraczać 15 min.

3.Zespoły teatralne mogą zaprezentować jedną z następujących form teatralnych: kabaret, pantomimę, spektakl lalkowy, przedstawienie aktorskie.

4.Tematyka przedstawienia powinna w całości lub części dotyczyć jednych z zagadnień związanych z przyrodą, ekologią, kulturą zachowania. Mogą one się pojawić jako elementy kształtujące np.: scenografię, rekwizyty, postaci sceniczne (np. bohaterami mogą być zwierzęta).

Kryteria oceny : dykcja, interpretacja tekstu, gra aktorska, dobór repertuaru, ogólne wrażenia artystyczne.

Jury:

  1. Przedstawienia oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
  2. Decyzja jury jest ostateczna.

Nagrody:

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostałe zespoły teatralne dyplomy.

Karta zgłoszenia:

karta zgłoszenia – ZIELONE TEATRZYKI