Organizacja zakończenia roku szkolnego

HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH

26 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach

Z racji COVID – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się na placu za szkołą (w razie niepogody w sali gimnastycznej) wg następujących zasad.

Uczniowie przychodzą  na wyznaczoną godzinę z zachowaniem wymaganych środków ostrożności. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne, zdezynfekować ręce przed wejściem na teren szkoły,  zachować bezpieczny odstęp,  a uczniowie klasy 8 dodatkowo zabrać długopis do podpisania dokumentów. Prosimy rodziców klas 2-8, aby nie wchodzili na teren szkoły.

Prosimy nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do wytycznych MEN w  związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.

Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji w sekretariacie w godz. 9:00 – 12:0 lub we wrześniu (nie dotyczy uczniów klasy 8)

Na zdezynfekowanym stoliku przygotujemy: świadectwa w foliowych koszulkach, nagrody dla uczniów, listę odbioru świadectw.

 

Godzina

Klasa
7.50 8
8.15 7
8.30 6
8.45 5
9.00 4
9.15 3
9.30 2
9.45 „0”- 6 latki z rodzicami
10.00

4 i 5 latki z rodzicami