Zielone teatrzyki

W dniu 02.04.2019 r. w naszej szkole odbył się IV Przegląd Teatrów Szkolnych- „Zielony Teatrzyk” pod patronatem Burmistrza Miasta Żarów- Leszka Michalaka.

 

 

 

W tym roku gościliśmy  zespoły teatralne uczniów ze szkół i przedszkoli z Imbramowic, Marcinowic, Mrowin i Żarowa. Występy aktorów oceniała komisja w składzie:

– przewodnicząca komisji Pani Katarzyna Janik- kierownik referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie;

– Pani Danuta Pogubiło- emerytowany nauczyciel;

– Pan Roman Konieczny- przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie.

W tym roku uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności gry aktorskiej na bardzo wysokim poziomie, dekoracje i stroje były przygotowane z ogromną starannością. Jury miało nie lada problem, aby wyłonić zwycięzców ze startujących grup.

Zmagania konkursu zakończyły się werdyktem komisji:

kategoria grup przedszkolnych:

I miejsce- Bajkowe Przedszkole w Żarowie,

II miejsce- Publiczne Przedszkole w Marcinowicach,

II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

kategoria klas I-III:

I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie,

I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

kategoria klas IV-VIII:

I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

I miejsce- Szkołą Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym aktorom i dziękujemy opiekunom za wysoki poziom przygotowania dzieci do konkursu.

Opracowanie: Edyta Mossoń

penis enlargement does anything work, does sinemet affect sex drive in men, highest rated penis enlargement pills, how to satisfy your sex drive, shemale penis enlargement, best jelqing exercises, how to enlarge you penis, sa penis enlargement, best herbal sex pills for men, when do pharmacys carry viagra, viagra mistaken discovery, does a cockring work increase penis size, what os a low sex drive, what to do if bp goes up with viagra, how does food afect our sex drive, viagra imagen, swag male enhancement for sale, pills to mack penis grow, isosorbide mononitrate for male enhancement, natural ways of enlarging penis, weight workout for penis growth, any effects between male enhancement pills and norco, do penis growth oils work, steve harvey penis pills, who can prescribe clomid, does penis enlargement make your penis less sensitive, what are the downsides of viagra, sildenafil how to use, how long before see growth with penis pump, does metformin decrease sex drive, what is the vanishing viagra act, nofap penis size increase, penis growth work, whats the cost of viagra, i need cock, viagra comparison prices, i want to grow my penis but i do not know what pills, what will kill your sex drive, viagra patch for men, what time before take viagra, reddit what feels like to take viagra, viagra rezeptfrei bestellen,