Matematyczny Lider

Reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z gminy Żarów spotkały się w Szkole Podstawowej w Mrowinach na I Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym „Matematyczny Lider”.

Trzyosobowe drużyny, reprezentujące szkoły w Zastrużu, Żarowie, Imbramowicach oraz Mrowinach rywalizowały o miano lidera matematyki. Uczestnicy musieli wykazać się różnymi umiejętnościami. Zadania polegały na wykazaniu się znajomością tabliczki mnożenia, umiejętnością spostrzegania, a przede wszystkim umiejętnością opanowania nerwów. Nie wszyscy radzili sobie z tym doskonale. Najważniejsze jednak jest to, że każdy z uczestników wyraził zadowolenie z formy konkursu, rodzaju zadań i samej atmosfery, która panowała w szkole w Mrowinach. Sam konkurs był również okazją do integracji nauczycieli matematyki uczących w szkołach gminy Żarów. Najlepszą drużyną matematyczną okazała się ekipa ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, wyprzedzili Oni swoich rówieśników z Zastruża oraz Imbramowic. Czwarte miejsce przypadło gospodarzom. Wszyscy otrzymali zestaw upominków ufundowanych przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz Gminę Żarów. Mamy nadzieję, że spotkamy się na podobnym konkursie już za rok.

Opracowanie: Sebastian Grajaszek

michael delray porn, when does a generic viagra come out, lutera birth control, president has been addicted to penis enlargement drugs for more than 30 years, genetics and penis size, epic nights male enhancement price, vig rx male enhancement ebay, drug combinations chart, girl measures penis, low libido on trt, buy viagra houston, new gnc product, cheapest 100mg viagra, where to get viagra in regina, arrowverse viagra, how to make your dick bigger without medicine, strong back box male sex enhancement pills, male sexual performance enhancement, blue capsule pills, buy clomid 100mg online, by viagra online, does low thyroid affect sex drive, cialis samples canada, does low estrogen decrease sex drive, when is a good time to take viagra, how to make your dick naturally bigger, sildenafil rx, does penis growth hurt, eatrogen male enhancement, long and strong pill, how much plc carnitine and viagra, no sex drive vaginal dryness, large soft penis, sex drive while nursing, dragonfire male enhancement pills, how to make your dick look bigger in lhotos, which of the ed pills works best, how to make your penis feel good, sex drive on depo shot, asian massage penis, cock diameter, what does generic viagra package look like, viagra drug interactions lisinopril, thyroid and low libido men, how to sex drive breastfeeding supplements, viagra is a treatment for low blood pressure, sex drive fstrength, how do i fix a low sex drive, how to make a penis weight,