Zasady funkcjonowania w czasie 25 III do 10IV

W związku z przedłużającą się przymusową przerwą w tradycyjnych zajęciach szkolnych przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad funkcjonowania naszej szkoły.

Informacje dla rodziców dzieci z klas 4-8: Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców dzieci z klas młodszych: Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów: Informacje dla uczniów

Plan lekcji dla klas 4-8: plan lekcji