Wyjątkowy jubileusz

Każdy jubileusz to święto niezwykle ważne. Kiedy jednak szkoła obchodzi 70 lat swojego istnienia jest to uroczystość wyjątkowa. 25 listopada 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach obchodziła swoje 70-lecie. Z tej okazji zaproszono wielu gości z gminy, powiatu, a nawet województwa.

 

 

Sobotnia uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, a następnie wszyscy pod przewodnictwem pocztu sztandarowego udali się do świetlicy wiejskiej, w której odbywała się pierwsza część obchodów jubileuszu.

Na samym początku prowadzący uroczystość przywitali zaproszonych i zebranych gości, wśród których znaleźli się:

– Przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – pani Danuta Skrobacka,

– Burmistrz  Żarowa – pan Leszek Michalak,

–  Była Burmistrz Żarowa – pani Lilla Gruntkowska,

– Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie  – pan Roman Konieczny,

– Sekretarz Gminy – pani Sylwia Pawlik,

– Skarbnik Gminy Żarów – pani Renata Dawlewicz,

– Kierownika Referatu Organizacyjnego Gminy Żarów – pani Katarzyna Janik,

–   Radni Powiatu Świdnickiego oraz Radni Rady Miejskiej w Żarowie,

–  Ksiądz Proboszcz  – Paweł Szajner,

– Przewodnicząca  Związków Zawodowych ZNP – pani Krystyna Domańska,

– Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Żarów,

– Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke w Świdnicy,

– Komendant Komisariatu Policji w Żarowie – pani Katarzyna Wilk,

– Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrowinach  – pan Ireneusz Kozieł,

– Sołtys Wsi Mrowiny – pani Krystyna Popek,

–  Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Beata Jurga,

– Dyrektor Szkoły – pani Barbara Nowak,

– Absolwenci szkoły, byli i obecni pracownicy, rodzice i dzieci.

Po wprowadzaniu sztandaru i  odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała Pani Dyrektor, Barbara Nowak, wyrażając radość z powodu tego, że to właśnie jej przypadł przywilej organizacji tak ważnej uroczystości.

Krótki „Teleexpress” poprowadzony przez Karolinę Mnich i Marcina Ratajczyka to początek programu artystycznego, wprowadzający pierwszą porcję informacji na temat szkoły.

70-lecie placówki było okazją do przypomnienia sobie jej historii, zarówno tej utrwalonej na fotografiach, jak i widzianej oczyma absolwentów oraz obecnych uczniów szkoły. Przygotowana specjalnie na tę okazję prezentacja multimedialna pozwoliła więc prześledzić 70-letnią historię Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach. Jej autorem jest pan Mirosław Becher, wywiad przeprowadziła pani Magdalena Pawlik, zaś lektorem jest pan Ryszard Dykcik

Jubileusz pozwolił spojrzeć na szkołę także w krzywym zwierciadle, a przede wszystkim pokazać, jak zmieniła się ona na przestrzeni lat. Przygotowane specjalnie z tej okazji przestawienie, w którym wzięli udział absolwenci szkoły oraz jej obecni uczniowie rozbawiło publiczność oraz pozwoliło poczuć klimat dawnych szkolnych lat. W tym momencie należą się szczególne podziękowania dla absolwentów (pani Heleny Słowik, pani Danuty Furtak, pani Krystyny Popek, pana Romana Koniecznego oraz pana Sebastiana Mikołajek)  za udział, odwagę i pomysłowe kreacje. Nie można zapomnieć także o uczniach (Mai Boguszewskiej, Emilii Misiurce, Kornelu Mikołajek, Gracjanie Łuczyk i Mateuszu Chromym), którzy ze zdziwieniem obserwowali dawną lekcję.

Wiadomo od lat, że muzyka łączy pokolenia, dlatego kolejnym punktem  programu artystycznego był mały koncert na dzwonkach chromatycznych w wykonaniu Kingi Policht, Mai Boguszewskiej, Amelii Zielińskiej, Emilii Mision, Julii Pietruszki, Kornela Mikołajka i Wojciecha Maślerza.

Podczas tak ważnej uroczystości nie można było zapomnieć o tych, którzy od samego początku dbali i szkołę i edukację uczniów. Dlatego też Pani dyrektor zaprosiła na scenę byłych dyrektorów szkoły, byłych i obecnych nauczycieli, byłych i obecnych pracowników administracji i obsługi szkoły. Każdemu z nich podziękowała różą oraz wyraziła uznanie i wdzięczność, mówiąc: „To właśnie Państwo tworzyli historię szkoły na przestrzeni tych 70 lat i pozostawili cząstkę siebie w jej dorobku. Pragnę wyrazić uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, którzy wysoko postawili poprzeczkę nam, następnym pokoleniom nauczycieli”.

Zebrani na scenie dyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji wspólnie odśpiewali piosenkę Maryli Rodowicz „Ale to już było”.

70-lecie szkoły to chwile wzruszeń dla każdego, ale szczególnie w tym momencie dla dwóch osób, pani Danuty Kozy i pana Romana Koniecznego, którzy zostali nagrodzeni statuetką Przyjaciela Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach.

Na tym nie zakończyły się jednak uroczystości, gdyż na zaproszonych czekał jeszcze występ Emilii Mision i Weroniki Niedźwieckiej. Dziewczynki zaśpiewały piosenkę Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”. Następnie przedstawiciele najmłodszych klas zatańczyli Greka Zorbę, a na koniec Maja Boguszewska piosenką „Co nam w duszy gra” wprowadziła wszystkich w refleksyjny nastrój.

Jednym z ostatnich elementów prezentacji był film o uczniach i ich talentach, pokazujący, że są  wśród nich magicy i sportowcy ale przede wszystkim dzieci z ogromną pasją i fantazją.

Następnie przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości oraz odczytanie listu od starosty świdnickiego, Piotra Federowicza i  vicestaroty świdnickiego – Zygmunta Worsy. Na scenę zostali poproszeni kolejno: pan Burmistrz, Leszek Michalak, była pani Burmistrz, Lilla Gruntkowska, pani Helena Słowik, pan Ryszard Kawałek, pani Krystyna Domańska. Przemawiający goście wspominali minione czasy oraz składali życzenia z okazji jubileuszu szkoły.

Na sam koniec pierwszej części uroczystości głos ponownie zabrała pani Dyrektor, Barbara Nowak, składając ogromne podziękowania wszystkim, bez których uroczystość nie mogłaby się odbyć, czyli uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom oraz przyjaciołom szkoły.

Szczególne podziękowania dyrektor skierowała w stronę:

– pana Tomasza Pietrzyka – dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sporu w Żarowe za użyczenie sali i pomoc techniczną,

-ks. Pawła Szajnera  oraz ks. Ryszarda Mencel za odprwienie Mszy Św. w intencji jubileuszu szkoły,

– aktorów biorących udział w przedstawieniu,

– Rady Rodziców na czele z Panią Beatą Jurgą

Podziękować w tym miejscu należy także innym osobom, których pomoc była niezmiernie ważna podczas przygotowań i w czasie obchodów 70-lecia szkoły:

– Pani Agnieszki Mikołajek,

– pani Sabinie Paściak,

– pani Karolinie Policht,

– pani Katarzynie Kamińskiej,

– pani Lidii Leputa,

– pani Marzenie Okarmie,

– pani Marii Tomaszewskiej z Kołem Gospodyń Wiejskich,

– państwu Zofii i Jerzemu Staruszkiewiczom

– pani Aleksandrze Jarnutowskiej.

II część uroczystości odbyła się w budynku szkoły, a rozpoczęła się pamiątkowym zdjęciem. Następnie przybyli goście mogli wspominać szkolne czasy, oglądając zdjęcia z dawnych lat wyeksponowane na sztalugach, zwiedzić budynek szkoły i przekonać się, jak bardzo się on zmienił. Była to też okazja do wpisania się do księgi gości i zaktualizowania historii szkoły w specjalnie przygotowanych kronikach. Na przybyłych do budynku gości czekała kawa, herbata oraz słodki poczęstunek.

Uroczystość 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach pozwoliła wielu osobom odbyć sentymentalną podróż do czasów szkolnych i przypomnieć sobie siebie w ławce i fartuszku sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.

Integralną częścią obchodów 70-lecia szkoły była zabawa andrzejkowa na świetlicy wiejskiej. Dochód z niej przeznaczony był na potrzeby szkoły. W związku z obchodami 70-lecia został ogłoszony konkurs na najsmaczniejsze i najładniejsze ciasto. Zostanie on rozstrzygnięty już niebawem, podczas szkolnej wigilii.

 

Opracowała: Małgorzata Wojtusiak