Światowy Dzień Życzliwości

W naszej szkole będziemy obchodzić Dzień Życzliwości.

Czym jest życzliwość? To ciepłe słowo, uśmiech, przytrzymanie komuś drzwi. To podzielenie się kanapką z kimś, kto jest głodny i pomoc w potrzebie. Często o niej zapominamy przez pośpiech i skupienie na swoich sprawach. Gapimy się w telefon zamiast uśmiechnąć życzliwie do kogoś, kogo widzimy na przeciwko – a przecież w ten sposób możemy uczynić czyjś dzień znośniejszym. Warto pamiętać, że to właśnie proste, miłe gesty są najważniejsze. Być życzliwym to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. W naszej szkole w dniach 21,22 oraz 25.11 będziemy obchodzić Dzień Życzliwości. Zapraszamy!

Opracowanie: Marcela Rudnicka-Sznabel

ramadan weight loss diet plan, how long does it take to start losing weight, keto weight loss reviews, easy keto easter recipes, bella vi afire diet pills reviews, keto coconut shrimp curry recipes, how fast can you lose weight from diabulimia, motivational tips for weight loss, diet schedule app, how do diet pills really work, simple diet to lose weight in a week, jillian bell weight loss before and after, what tea can help lose weight, lose weight birth control pcos, weight loss dr oz garcinia cambogia, cleanse nourishing diet pills, insulin resistance injections for weight loss, how did jesica alba lose baby weight, difficulty passing gas after weight loss, protein shake and weight loss for women, most trusted diet pills, meal planner to lose weight, good healthy diet to lose weight, best diet supplement for belly fat, pictures on fridge to lose weight, 2017 how much do prescription diet weight loss pills cost, do the green tea weight loss pills work, donna snow weight loss, how weight loss affects your face, how to lose weight with black seed, coconut oil diet weight loss, dp diet pills have morphine, ask questions about weight loss pills, calorie needs lose weight, best lunch recipes keto,