Patriotyczna wieczornica

21 listopada w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach odbyła Patriotyczna Wieczornica.  Okazją do jej obchodów był Dzień Patrona szkoły, czyli Anny Jenke oraz 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęła się ona poranną mszą święta, w której uczestniczyli uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Po południu, w delikatnym świetle reflektora oraz przy blasku świec i nastrojowej muzyce zgromadzeni goście mogli obejrzeć występy uczniów szkoły oraz przyjrzeć się bliżej życiu Anny Jenke.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Burmistrz Miasta Żarow, pan Leszek Michalak wraz z pracownikami urzędu, Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Roman Konieczny, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, ksiądz Paweł Szajner, pani Edwarda Mikuła z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, OSP Mrowiny na czele z panem Ireneuszem Koziełem, prezesi i przedstawiciele spółek oraz przedsiębiorstw (pani Małgorzata Wysoczańska – dyrektor Santander Bank Polska w Żarowie, pan Alessandro Catani – dyrektor Colorobbia Polska, pani Lucyna Skorupska – prezes Spółdzielni Socjalnej Raz Dwa Trzy, pan Michał Mazur – prezes LKS Zieloni Mrowiny) oraz pani Karolina Policht, przewodnicząca Rady Rodziców.

Zostali oni przywitani przez Dyrektor Szkoły, Barbarę Nowak, która podczas swojego wystąpienia mówiła: „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrowinach otrzymali piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od swojej patronki  patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i własnego narodu, wrażliwości i empatii. Wyrazem tego może być  solidna praca, zamiłowanie do nauki, uczciwość,  a  jednocześnie  skromność, koleżeńska pomoc, a także wrażliwość na problemy innych ludzi.

Osoba patronki jest autorytetem dla całej społeczności szkolnej. Swoją postawą  ukazuje, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia. Zachęca  uczniów do odkrywania siebie, swoich zdolności  a także potencjału, jaki drzemie w uczącej się wspólnocie. Motywuje młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, jak dziś dumny jest z patrona swojej szkoły”

To właśnie Annie Jenke została poświęcona duża część uroczystości.

W czasie Wieczornicy starsi uczniowie przypomnieli znane patriotyczne utwory literackie i muzyczne,  jak na przykład „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” K.I. Gałczyńskiego czy „Rozkwitały pąki białych róż”. Najmłodsi zaśpiewali natomiast utwór „Co to jest niepodległość?” oraz recytowali wiersze, które pokazywały, jak patriotyzm rozumieją dzieci.

Uroczystość została uatrakcyjniona tańcami z szarfami i flagami w barwach narodowych.

Podczas wieczornicy miało miejsce wręczenie nagród w ogłoszonym wcześniej przez szkołę konkursie plastycznym: „Anna  Jenke – dziewczyna, która kochała Ojczyznę”.  Ponadto wyróżniony został uczeń, Kuba Kowalczyk, który zakwalifikował się do powiatowego etapu konkursu Zdolny Ślązaczek.

Opracowała: Małgorzata Wojtusiak