Patriotyczna wieczornica

21 listopada w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach odbyła Patriotyczna Wieczornica.  Okazją do jej obchodów był Dzień Patrona szkoły, czyli Anny Jenke oraz 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rozpoczęła się ona poranną mszą święta, w której uczestniczyli uczniowie oraz pracownicy szkoły.

Po południu, w delikatnym świetle reflektora oraz przy blasku świec i nastrojowej muzyce zgromadzeni goście mogli obejrzeć występy uczniów szkoły oraz przyjrzeć się bliżej życiu Anny Jenke.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Burmistrz Miasta Żarow, pan Leszek Michalak wraz z pracownikami urzędu, Przewodniczący Rady Miejskiej, pan Roman Konieczny, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, ksiądz Paweł Szajner, pani Edwarda Mikuła z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, OSP Mrowiny na czele z panem Ireneuszem Koziełem, prezesi i przedstawiciele spółek oraz przedsiębiorstw (pani Małgorzata Wysoczańska – dyrektor Santander Bank Polska w Żarowie, pan Alessandro Catani – dyrektor Colorobbia Polska, pani Lucyna Skorupska – prezes Spółdzielni Socjalnej Raz Dwa Trzy, pan Michał Mazur – prezes LKS Zieloni Mrowiny) oraz pani Karolina Policht, przewodnicząca Rady Rodziców.

Zostali oni przywitani przez Dyrektor Szkoły, Barbarę Nowak, która podczas swojego wystąpienia mówiła: „Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mrowinach otrzymali piękny wzór do naśladowania. Mogą się uczyć od swojej patronki  patriotyzmu, miłości do Ojczyzny i własnego narodu, wrażliwości i empatii. Wyrazem tego może być  solidna praca, zamiłowanie do nauki, uczciwość,  a  jednocześnie  skromność, koleżeńska pomoc, a także wrażliwość na problemy innych ludzi.

Osoba patronki jest autorytetem dla całej społeczności szkolnej. Swoją postawą  ukazuje, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia warto realizować mimo trudu i poświęcenia. Zachęca  uczniów do odkrywania siebie, swoich zdolności  a także potencjału, jaki drzemie w uczącej się wspólnocie. Motywuje młodego człowieka do szukania swoich pasji i miejsca w społeczeństwie, aby był dumny z siebie tak, jak dziś dumny jest z patrona swojej szkoły”

To właśnie Annie Jenke została poświęcona duża część uroczystości.

W czasie Wieczornicy starsi uczniowie przypomnieli znane patriotyczne utwory literackie i muzyczne,  jak na przykład „Pieśni o żołnierzach z Westerplatte” K.I. Gałczyńskiego czy „Rozkwitały pąki białych róż”. Najmłodsi zaśpiewali natomiast utwór „Co to jest niepodległość?” oraz recytowali wiersze, które pokazywały, jak patriotyzm rozumieją dzieci.

Uroczystość została uatrakcyjniona tańcami z szarfami i flagami w barwach narodowych.

Podczas wieczornicy miało miejsce wręczenie nagród w ogłoszonym wcześniej przez szkołę konkursie plastycznym: „Anna  Jenke – dziewczyna, która kochała Ojczyznę”.  Ponadto wyróżniony został uczeń, Kuba Kowalczyk, który zakwalifikował się do powiatowego etapu konkursu Zdolny Ślązaczek.

Opracowała: Małgorzata Wojtusiak

marley generic viagra, what to take to increase penis size, buffett gates male enhancement, thick cock blog, causes in men for low libido, vitamins good for sex, black viagra girl, natural libido, why no grapefruit with viagra, what is considered big penis, how soon before viagra works, how can i enlarge my pennis size, how much does viagra 100 mg cost, does viagra help elliviate ed in men who take antidepressants, amino boosters, what stores sell viagra near me, how to get your wife to have a high sex drive, sex everyday, yellow pill 50, male enhancement ride, sexual and reproductive health services, pro zen male enhancement, rev72 powerful 72 hour natural male performance enhancement ingredients, how does viagra pill work, viagra stop, erectile dysfunction and low libido at 30, i am going through puberty but havent noticed any penis growth, ems stimulatiom male enhancement, penis jerking to increase size, what inhibits penis growth, forum surgery to increase size of penis, does menopause change your sex drive,