Pasowanie na Czytelników i Rycerza Biblioteki uczniów klasy I

Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka.

Dzisiejszego dnia 27 marca 2019 roku, w bibliotece szkolnej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Uczniowie klasy I zostali pasowani na rycerza i czytelnika biblioteki. Jednak zanim dzieci złożyły przysięgę musiały na to ciężko zapracować…

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się, dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. W tym celu pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację wiersza B. Brzezickiego pt.: „Rozmowa z Tomkiem”.

Następnie zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki.

Dzieci znakomicie poradziły sobie z przygotowanymi zadaniami i zagadkami dotyczącymi bajek i baśni.

Po takich trudach i zmaganiach uczniowie ze spokojnym sumieniem uroczycie przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów.

 

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Uczniowie są zawsze mile widziani w Naszej bibliotece.

Magdalena Mision

Galeria zdjęć:

enis enlargment, is it normal to lose your sex drive after having a baby, fastest acting male enhancement, what really works to help with men low sex drive, penis tip growth, magnesium boost libido, bodybuilding promo code, does viagra lower blood pressure, what r some penis enlargement pills, natural ladies, how to get a bigger dick, viagra pupils, take my cock, best male enhancement you can get at walgreens, penis length enlargement surgery usa, what exactly does viagra do wikipedia, sex drive menopause, where can i get viagra without a prescription, does masterbating increase sex drive, what age does pubic hair start to grow, erectile dysfunction natural cures reviews, instant permanent penis enlargement cream, male enhancement and penis enlargement, no sex drive after birth, can flomax increase sex drive, yohimbe male enhancement reddit, vitarect male enhancement pills, 25 mg viagra how long does it last, penis growth art, taking viagra what to expect forum, mojo sex pill review, viagra seattle, male breast enhancement porn, how is sex drive determined psychology, vigrx plus results side effects, do men with low sex drive have to masturbate, why type of medication is viagra, how hard does viagra get you, erectile dysfunction fast acting over the counter pills walmart, exercises to make your dick longer, can diabetics use genodrive male enhancement, countires where viagra over the counter, male penis growth ep21,