Lekcje patriotyzmu w klasach 0-III

Dnia 29.04.2019 roku została przeprowadzona lekcja patriotyzmu w klasach 0-3. Podczas zajęć zostały przypomniane symbole narodowe oraz znaczenie świąt państwowych.

Dzień 1 maja to w Polsce Święto Pracy (Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy). Obchodzone jest corocznie od 1890 roku, obecnie jest w Polsce świętem państwowym. Dzień 2 maja to święto obchodzone w Polsce od niedawna i nazwane jest Świętem Flagi. Dzień 3 maja to dzień podpisania Konstytucji 3 maja – uchwalonej w 1791 roku ustawy regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 3 maja to Święto Matki Bożej Królowej Polski.

Wszystkie te omawiane wydarzenia i filmy edukacyjne miały przypomnieć uczniom klas 0-3, jak ważne wydarzenia dla historii i teraźniejszości naszego narodu miały wtedy miejsce. Wspólnie z uczniami przypomnieliśmy o znaczeniu historycznym tych świąt, mówiliśmy o roli w patriotycznym wychowaniu współczesnych pokoleń. Komentarze, wiersze i piosenki nawiązywały treścią do twórców Konstytucji, wielkich patriotów i obrońców wolności Ojczyzny.

Magdalena Mision

Galeria zdjęć:

weight loss doctors in south carolina, 25 of women have done this to lose weight, dairy free keto meal recipes, align probiotic reviews weight loss, top ten diet pills 2012, max weight loss per week to keep muscles, how many carbrohydrstes can you est to lose weight, charlotte crosby weight loss dvd, dr david katz weight loss, gluten free weight loss diet, coastal medical weight loss center encinitas, what is better for weight loss treadmill or elliptical, keto recipes with torano sugar free syrups, weight loss pills prescribed by doctor, exercise to lose weight fast at home in 10 days, no sugar no starch no carbs diet weight loss, supplements to help lose weight and gain muscle while breastfeeding, week weight loss meal plan, dr gundry diet, lipozene commercial in spanish, jennifer tamblyn, instructions for the atkins fat fast, what is the average weight loss while in ketosis for a 380 lb man, eating a lot but losing weight, how many grams of fat and carbs to lose weight, how quick will lose weight on keto, contour light reviews, risk of using over the counter weight loss medication, does albolene help you lose weight, cheap weight loss supplement, how to tell your daughter to lose weight, why cant i lose weight and the fat at my belly even though i work out 5 to 6 days a week, effective weight loss pills for men, how much does 3010 weight loss for life cost, best appetite suppressant 2018 uk, foods to eat before sleeping to lose weight, doctors best weight loss coupon code, new directions weight loss shakes, free lipozene, keto recipes allrecipes, mangodrin weight loss, exercise bike weight loss reviews, weight loss and periods, celltrim weight loss, best whey protein to lose weight, calculate your calories to lose weight, drinking what helps lose fat weight, meltaway diet pills, guanfacine and weight loss,