Konkurs Pięknego Czytania w klasach IV-VIII

30 kwietnia w Szkole Podstawowej w Mrowinach odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Zorganizowały go Pani Magdalena Mision i Małgorzata Wojtusiak. Uczniowie klas 4-8 mieli za zadanie przeczytać fragment „Tajemniczego Ogrodu” Burnett .

Poziom konkursu był wysoki, dlatego jury w składzie Marta Chrząszcz i Małgorzata Wojtusiak miało trudny wybór.

Zwycięzcami zostali:

I miejsce– Zuzanna Jurga z klasy VIII

II miejsce – Dominik Dąbek z klasy VI

III miejsce – Nicolas Grześkiewicz z klasy V

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Opracowała

Małgorzata Wojtusiak

Galeria zdjęć:

keto chicken sauces recipes, dylan klebold weight loss, how low should carbs be to lose weight, what was up with maradeths face in weight loss, best frozen meals weight loss, im 282 pounds 31yrs old with seizures how to lose weight, quick fat burning supplements, ed sheeran lose weight 2017, house workouts to lose weight, weight loss menopause vitamin, good workout for weight loss at home, how many miles a week to lose weight, austin weight loss clinic lamar, best chinese herbal weight loss pills, best swimming strokes to lose weight, lost too much weight, drew barrymore weight loss dr oz, healthy weight loss shake recipes, weight loss blog name ideas, quick and easy weight loss dinner recipes, does diabetes medication cause weight loss, nu you weight loss, my wife lose weight in upper body, best body cleanse for weight loss at gnc, best diet pills hydroxycut, how long does it take to lose 50 pounds, how quickly is it safe to lose weight, you tube keto recipes, what diet pills have ephedra in them, quick diet tips, makeup remover to lose weight, alli diet pills on sale, non steroidal anti inflammatory drugs that cause weight loss, fruitables pumpkin oatmeal weight loss supplement 1215 oz cans, amayzee keto diet pills, collard greens weight loss, pcos medication to lose weight, shredder weight loss, nhs recommended weight loss pills, weight loss doctors okc, 20 minute treadmill interval workout for weight loss, if a person is trying to lose weight a combinations of what type of diet programs work best, saffron extract dosage for weight loss, super fast diet, torso wrap weight loss, how to lose weight with an overactive thyroid, keto non dairy cookie recipes,