I Gminna Olimpiada Przedszkolaków „Maluchy na START”

DSCN0030

Dnia 14 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach odbyła się I Gminna Olimpiada Sportowa „ Maluchy na START”, która została objęta honorowym patronatem – Przewodniczącego Miasta i Gminy Żarów – pana Romana Koniecznego. W Olimpiadzie wzięło udział 40 zawodników z 5 przedszkoli, z terenu Gminy Żarów.

Na początku wszystkich uczestników gorąco przywitała pani dyrektor – Barbara Nowak, głos zabrał również pan Roman Konieczny, który życzył przedszkolakom wspaniałej zabawy.

Po powitaniu przedszkolaki, podnosząc prawą rączkę  przystąpiły do uroczystego ślubowania, powtarzając słowo „obiecuję”. Następnie zawodnicy z poszczególnych grup przedszkolnych zaprezentowali swoje okrzyki, slogany i transparenty. Pani Renata Frycz – organizatorka Olimpiady, przedstawiła wszystkim naszych sędziów, których zadaniem było sprawiedliwe ocenianie i uczciwe liczenie punktów: pani sołtys – Krystyna Popek, Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – pani Beata Jurga, rodzice – pani Małgorzata Niewada, pan Sebastian Nowak, oraz pani Dominika Pańczyk – wychowawca jednej z grupy przedszkolnych. Nasz główny sędzia – pan Bartosz Majchrzak omówił poszczególne konkurencje oraz poprowadził rozgrzewkę do utworu gimnastyka.

Podczas Olimpiady rozegrano 6 konkurencji:

  • skok w dal obunóż ,
  • slalom z woreczkiem na głowie,
  • rzut woreczkami do obręczy,
  • skoki na dużej piłce ,
  • kręciołek – kopnięcie piłką do bramki po 2 obrotach ,
  • rzut obręczą do pachołka.

Każde dziecko mogło znaleźć dla siebie odpowiednią konkurencję i zaprezentować swoje umiejętności przed kolegami i zgromadzonymi kibicami. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem rozgrywały poszczególne konkurencje. Na ich twarzach widać było uśmiech i zadowolenie – a właśnie o to chodziło organizatorom, aby dać dzieciom okazję do wspólnej zabawy, do sportowej rywalizacji, w której nie było przegranych, każdy był zwycięzcą.

 

Zmagania konkursowe zakończyły się werdyktem komisji:

I miejsce zdobyli zawodnicy z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

II miejsce: Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej.

III miejsce: oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu.

Przedstawiciele zwycięskich drużyn odebrali dyplomy, medale oraz puchary za zajęcie miejsca na podium. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom oraz medal za udział w I edycji Olimpiady.

Wydarzenie to przyczyniło się  do promowania wśród najmłodszych aktywności fizycznej, kształtowania postawy zdrowej rywalizacji, do integracji przeszkoli wokół idei aktywności fizycznej. Olimpiada Sportowa Przedszkolaków zapewniła dzieciom w wieku przedszkolnym dobrą i bezpieczną zabawę o charakterze sportowym oraz dała możliwość wykazania się osiągnięciami sportowymi na miarę swoich możliwości.

Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów bez których nasza olimpiada nie mogłaby się odbyć:

  • Piekarnia Irena Kulczycka w Świdnicy,
  • Spółdzielnia SPOŁEM w Świdnicy,
  • Firma Daicel – Żarowska Strefa Ekonomiczna,
  • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Żarów – pan Roman Konieczny.

Justyna Rzeczycka

Galeria zdjęć: