Dzień Godności

Dnia 07.06.2018 r. nasze dzieci uczestniczyły w przemarszu, zwanym Dzień Godności.

Jego celem było uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z niepełnosprawnością intelektualną, pokazanie ich zdolności artystycznych, możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery, które muszą pokonywać oraz  propagowanie postaw otwartości, akceptacji i empatii. To również przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji, negatywnym stereotypom i uprzedzeniom. Ten dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.

opracowanie: Magdalena Mision