Wyniki rekrutacji do klasy I oraz oddziału przedszkolnego

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowinach informuje, iż wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego oraz I klasy  w roku szkolnym 2018/2019 zostały przyjęte.