Wycieczka do Hydropolis

W pierwszy poniedziałek grudnia 50 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w wycieczce szkolnej do Hydropolis we Wrocławiu. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu „Aktywny Uczeń”.

Wyjazd był okazją do zdobycia nowych umiejętności i zapoznania się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi wody. Uczniowie dowiedzieli się gdzie można znaleźć wodę, skąd się bierze woda w naszych kranach i ile wody jest w naszych organizmach. Dodatkowym atutem wycieczki był aspekt edukacyjny. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod nazwą „Plastyczny misz-masz” oraz „Ekologiczna mikstura”. Była to doskonała okazja do tego, aby połączyć zabawę z nauką. Uśmiechy na twarzach dzieci świadczyły o tym, że wyjazd należy zaliczyć do wyjątkowo udanych.

opracowanie: Sebastian Grajaszek

prazosin and erectile dysfunction, how to know when sex drive coming back, viagra rapid heart beat, do men have decreased sex drive when 50, increase sex drive and size, trojans horse pills, how to deal with sex drive when on antidepressants, penis shrinkage with age, invisible disability low libido, sex drive gone cause of serquil, dtp viapro natural male enhancement supplement, doctors dick, if you take viagra then use a penis pump what will happen, does pcos make your sex drive higher, how quickly viagra prescription, how to use male enhancement oil, best gnc male enhancement reviews, trojan male enhancement pills, how to make your dick bigger home remedy, refrigerator sex, best otc male enhancement, male girth pills, flaccid vs erect size difference, viagra marketing tools, virility supplements, what happens when you have high blood pressure and you take viagra, increasing mens sex drive naturally, t male, cuty sex drive, viagra fundung, ways of making your penis bigger, teen guy penis, herbal supplements for penis, ejaculation and penis growth yahoo, penis enlargement underground, viagra boys, gnc forta, viagra flavored gelato, increased sex drive with propecia,