Wieża Babel

W poprzednim tygodniu odbył się szkolny etap konkursu lingwistyki matematycznej „Wieża Babel”. Nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w tym konkursie.

„Wieża Babel” to konkurs z lingwistyki matematycznej dla szkół podstawowych organizowany od roku szkolnego 2006/07 przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z LO nr III we Wrocławiu. Nazwa konkursu nawiązuje do biblijnej opowieści o wieży Babel (Księga Rodzaju 11, 1-9). Dawniej wszyscy ludzie mówili jednym językiem. Pewnego razu zdecydowali, że zbudują wieżę, która sięgałaby do nieba. Wtedy Bóg postanowił ukarać ich pychę. „Pomieszał ich języki, aby jeden nie mógł zrozumieć drugiego” i budowa nigdy nie została ukończona, a ludzie rozproszyli się po całej Ziemi i do dziś mówią różnymi językami. Dzięki temu mogła powstać nauka zwana lingwistyką, czyli językoznawstwem.

W szkolnym etapie konkursu bezkonkurencyjnym okazał się Konstanty Roubo (klasa VII), który zdobył 35 pkt (70%) i ma bardzo duże szanse awansu do finału, który odbędzie się 3 marca na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugie miejsce zajęła Amelia Zielińska (klasa VI) a trzecie ex aequo Maja Boguszewska (klasa V) oraz Emilia Mision (klasa IV). Gratulujemy zwycięzcom osiągniętych wyników oraz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Sebastian Grajaszek