Uczniowie klasy III uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej budowy książki

Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o niezbędne informacje dotyczące budowy i elementów, które tworzą książkę, poznały różnicę pomiędzy poszczególnymi elementami budowy książki, oraz ich rolę informacyjną, ochronną, zdobniczą, reklamową. Dowiedziały się, co jest częścią główną książki, oraz poprzez ćwiczenia praktyczne potrafiły odczytać informacje zawarte w karcie tytułowej. Doskonaliły umiejętność korzystania ze spisu treści.

Galeria zdjęć:

do you notice homemade viagra results the first time you take it, pills enhancement, what if a 50mg viagra doesnt work, penis enlargement without surgery in atlanta, reviews for max hard male enhancement, how long after stent before i can use viagra, male enhancement for high blood pressure, penis enlargement length before after boner, leg exercises to increase penis size, sexual health issues, porn addiction penis enlargement, how much time is needed for viagra to get into blood stream, natural male stamina enhancement, male extra male enhancement pills reviews, big penis supplement, muscletech premium testosterone booster, natural penis exercise, alpha testo, how much viagra pills do i take at 20mg, cock pumping blog, pics that will give you an erection, sex drive movie imdb soundtrack, no sex drive breastfeeding, food that helps incerease penis growth, erectile dysfunction pills walgreens, whats considered a small penis, fleshloght can increase penis size, penis growth for trans on t, how to get free trial ed pills, how does viagra affect blood vessels, best way to get bigger penis, what is same as viagra, viagra congestive heart failure, what is the best sex drug, increase penis size permenantly, can you take more than 100 mg of viagra, does bendamustine cause low libido, is generic levitra safe, how to increase size of pennis video, increse penis size, foods that enhance male performance, how much time does a male enhancement last, pure dhea, can diabetes affect erectile dysfunction, do people with autism have a healthy sex drive, steroids low libido, best penis enlargement technics, diabetes erectile dysfunction reversible, can a penis pump and cock ring increase size,