Turniej wiedzy o zagrożeniach

W tym roku uczniowie naszej szkoły biorą po raz kolejny udział w turnieju o zagrożeniach i bezpieczeństwie, na który składają się liczne działania profilaktyczne.

Jego cele obejmują przede wszystkim: zapoznanie dzieci i młodzieży z zagrożeniami życia codziennego, kształtowanie zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W naszej szkole odbyły się cykle spotkań tematycznych:

– z psychoterapeutą Panią Dorotą Werner w dniu 10 maja 2018 r.

– z udziałem dzielnicowego z Komisariatu Policji w Żarowie starszym aspirantem Wojciechem Plizgą w dniu 18 maja 2018 r

– z pielęgniarką szkolną Panią Janiną Adamczyk

W trakcie spotkań poruszana była tematyka zagrożeń z życia codziennego dzieci i młodzieży oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Cały turniej składa się z dwóch etapów, w których bierze udział reprezentacja szkoły w składzie: Michał Jania, Kacper Niewada, Maja Boguszewska, Kornel Mikołajek, Kinga Policht, Amelia Zielińska, Krzysztof  Komar i Zuzanna Jurga. Pierwszy etap konkursu odbył się w 30 maja 2018 r. w naszej szkole i był to test wiedzy teoretyczny o zagrożeniach i bezpieczeństwie oraz test praktyczny z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nasza reprezentacja uzyskała łączny wynik: 26,12 pkt. Drugi etap (finał konkursu) odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 r. i będzie polegał na zaprezentowaniu występu profilaktycznego. O czym napiszemy już wkrótce. A poniżej krótka fotorelacja ze spotkań w naszej szkole.

Opracowanie: Edyta Mossoń