THANKSGIVING- lekcja pokazowa

Dzieci z naszej szkoły uwielbiają publiczne wystąpienia, są pracowite i z chęcią dzielą się swoją wiedzą z innymi. Uczniowie klasy 4 i 5 postanowili wyjść temu naprzeciw i zaskoczyć swoich kolegów oraz koleżanki.

Koło językowe prowadzone przez panią Anię Łuczak przeprowadziło lekcję kulturową poświęconą tematyce Święta Dziękczynienia.  Była to lekcja pokazowa. Zaproszeni zostali goście: klasy 2-6 wraz z wychowawcami oraz pani Dyrektor. Zajęcia  były nietypowe, ponieważ większą część stanowiły zabawy i konkurencje. Wszystko oczywiście miało na celu  rozwinięcie umiejętności językowych takich jak: czytanie, słuchanie oraz wzbogacenie zasobu słownictwa.

Na początek, wygłoszona została ciekawa i pouczająca prezentacja multimedialna ukazująca aspekt kulturowy obchodzonego za granicą święta. Kolejnym krokiem było sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów na temat tradycji obchodów Święta Dziękczynienia. Uczniowie koła językowego przeprowadzili krótki quiz wraz z upominkami.

Kolejnym etapem były zabawy aktywizujące. Wykorzystano wiele pomysłowych i ciekawych pomocy dydaktycznych. Chętnych nie brakowało. Były oklaski, uśmiechy oraz słodycze.

Wszystkim za przybycie oraz aktywny udział w zajęciach serdecznie dziękujemy. Przy okazji zapraszamy na kolejne zajęcia w następnym semestrze.

Opracowała: Anna Łuczak

what wives think about viagra, alex jones male enhancement, viagr male enhancement pills, best male stimulator, pygeum gnc, does penis growth oils work, dick stretching pussy, boost your testosterone levels, can you take more viagra after first sex, is cialis as good as viagra, dxl ed pills, low libido after period, sexual health clinics melbourne, how to order in bulk for viagra, blood pressure meds makes you loose sex drive, does lipitor decrease sex drive, viagra shirt, male penis growth animation, is it possibleto increase penis size, 9 3cm in inches, reason for giant increase in sex drive, ingredients in male enhancement pills, best male sexual enhancement pills, what is viagra confused with, find viagra online, 10mg cialis daily, best known ed pills, who was sandy from sex drive, enzyte comercial, top rsted penis pills, how long does it take for a viagra to work, gorilla max ingredients, muscle relaxers pills for penis and balls, low libido since becoming a stepmom, male ed clinics near me, top reviews for male enhancement, phenibut male enhancement, soft cock gets hard, can going on birth control increase sex drive, a sex man, chemical for sex drive, moringa oil for penis enlargement, the average size penis, what is testo, girth increase exercise,