Szkolenie z pierwszej pomocy

29W dniu 10.12.2015 r., w naszej szkole zostało zorganizowane szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla uczniów klas IV-VI.

Szkolenie przeprowadził wykształcony ratownik medyczny- pan Jarosław Majchrzak. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy oraz ukształtowania w nich postawy poszanowania życia ludzkiego w warunkach zagrożenia. Celem głównym było przede wszystkim przećwiczenie praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz rozwinięcia samodzielności każdego ucznia w tego typu działaniach. Powtórzono również numery telefonów alarmowych i przeanalizowano sposób wezwania pomocy. Zgromadzona na sali gimnastycznej społeczność szkolna mogła zobaczyć demonstrowane na fantomach czynności osoby ratującej – ocenę stanu przytomności rannego, ocenę oddechu i sposób przeprowadzania resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Po zakończeniu pokazu uczniowie mogli samodzielnie pod nadzorem ratowników ćwiczyć sposób udzielania pierwszej pomocy.

Celem warsztatów było zdobycie umiejętności pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, czyli szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych, trudnych i nieprzewidywalnych.

 

Justyna Rzeczycka

Galeria zdjęć: