Szkolenie pracowników naszej szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Dnia 28 lutego 2019 r. w naszej szkole odbyło się szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w której uczestniczyli nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Szkolenie zostało zorganizowane przez ratownika medycznego ze Świdnicy, miało ono formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka) oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Podczas szkolenia każdy musiał rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić pomocy adekwatnej do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej i znać zasady bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy, wezwać pomoc służb profesjonalnych. Wszyscy, z wielkim zaangażowaniem ćwiczyli zasady resuscytacji  krążeniowo – oddechowej na fantomach, a także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, każdy miał również możliwość użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Dziękujemy za wiele cennych rad i wskazówek, po takim szkoleniu za pewne każdy z nas będzie umiał prawidłowo i właściwie udzielić pomocy poszkodowanemu.

Justyna Rzeczycka

Galeria zdjęć:

cbd vs zoloft, cbd hemp oil louisville ky, cbd american shaman review, additive effects genetics, natures rhythm cbd oil reviews, mana cbd, cbd oil autism, do i need a prescription for cbd oil in wisconsin, cbd expo las vegas, cbd oil grown in us, best hemp cbd, what does cbd do in weed, what to know about cbd, cbd lotions, hemp cbd news, cbd oil for vulvodynia, cbd rich hemp buds, cbd oil and developmental delays, cbd k pods, cbd dosage for copd, does cbd oil help with allergies, kentucky cbd oil, un medical term, cbd oil cat treats, cbd oil illinois for sale, rj pickens, cbd epilepsy study, the hemp source, thc oil uk, cbd cream for arthritis pain, does cbd oil give instant relief for pain, cbd vape juice coupon code, cbd oil specials, cbd increase appetite, fitness first cbd, hemp bombs capsules, cbd gummies 500mg,