Spotkanie z policjantem

DSC_1779W dniu 9 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyło się  spotkanie z policjantem w klasach I – III i IV – VI. Celem było poszerzenie wiedzy o Terroryźmie.

Funkcjonariusz Komendy Policji w Żarowie sierż. sztab. Damian Pasikowski naświetlił uczniom  pojęcie terroryzm, jako  użycie siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie, ustępstw w drodze do realizacji określonych celów. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali krótkiej pogadanki dotyczącej ogromnego niebezpieczeństwa, które grozi podczas ataku terrorystycznego.
Zostali również uwrażliwieni na racjonalne zachowanie w czasie zagrożenia  Na pożegnanie wszyscy uczniowie  serdecznie podziękowali za wizytę ,bardzo cenne wskazówki  i wręczyli samodzielnie wykonaną laurkę. Dla uczniów naszej szkoły była to niewątpliwie ciekawa forma zdobywania wiedzy na temat terroryzmu.

Małgorzata Zięba

Galeria: