Spotkanie z panem Pawłem Błachowiczem

DSCN00612 czerwca 2016 r. w naszej szkole gościliśmy pana Pawła Błachowicza. Pan Paweł cierpi na zanik mięśni. Spotkanie miało na celu uświadomienie naszym uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak wszyscy i chociaż czasami potrzebują pomocy to przede wszystkim chcą być traktowani równo. Mają prawo do nauki, pracy i szacunku, mają również marzenia, talent i pasje, które chcą i potrafią realizować – czasami nawet lepiej niż inni, zdrowi ludzie.

Zorganizowane spotkanie pozwala młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji. Rozwija poczucie tolerancji poprzez zdobywanie wiedzy na temat niepełnosprawności. Pobudza aktywność młodego odbiorcy, ułatwia zdobywanie wiedzy na temat różnych odmian i stopni niepełnosprawności. Wykształca umiejętność niesienia pomocy w różnych sytuacjach, uczy dostrzegania innych z całym bagażem ich problemów.

Justyna Rzeczycka

Galeria zdjęć: