Rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

 

 

Na uroczystym apelu Pani Dyrektor Barbara Nowak przywitała wszystkich uczniów, w szczególności tych, którzy pierwszy raz przekroczyli próg szkoły. Nie zabrakło ciepłych słów skierowanych do rodziców oraz nauczycieli. Po wspólnym spotkaniu uczniowie rozeszli się do swoich klas, aby przywitać się ze swoimi wychowawcami. Od jutra w szkole zaczynają się normalne lekcje. W środę o godzinie 9:00 wszyscy będą uczestniczyć we mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny i katechetyczny.

Opracowanie: Sebastian Grajaszek

can you boost your libido, faat sex, how to build sex drive up, male fertility tests walgreens, top male enhancement pill 2019, what is dxl male enhancement, honest male enhancement supplement reviews, average size penis soft, herbal remedies for libido, why didnt my viagra work, a libido, dioxide medication, what age to take viagra, how to growth your penis, excess heat penis enlargement, vicks vapor rub penis growth, virility male enhancement review, can i take viagra before surgery, do you want penis enlargement pills, does sterilization have an effect on sex drive, is a prescription needed for viagra in usa, pro solution male enhancement pills, where can i pay cash for viagra in canada in person, viagra free trial voucher, increase sex drive pills male, wellbutrin common side effects low libido, how big is the male enhancement market, vietnamese viagra recipe, how much does costco charge for viagra, teens puberty, sex offenders in bowling green ky near whitecotten drive, viagra for the brain abc, natural enlargement pills,