Profilaktyka przeciwpożarowa

12Dnia 21 października w Szkole Podstawowej im Anny Jenke w Mrowinach, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w prelekcjach przygotowanych przez swoich wychowawców, z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej. Tematem przewodnim był: „Pożar jako realne zagrożenie”. Celem zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń pożarowych, kształtowanie nawyków i zachowań pod czas pożaru i ewakuacji.

W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną, zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego, oraz zasadami ewakuacji z budynku szkolnego, na wypadek pojawienia się takiego zagrożenia.

Ponadto, pan Bartosz Majchrzak, przygotował pokaz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli okazję przećwiczyć resustytację krążeniowo-oddechową na fantomie.

Po pokazie, uczniowie przystąpili do testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu działań przeciwpożarowych oraz udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia okazały się sporym sukcesem, gdyż wszyscy wykazali się wiedzą z zakresu: rozpoznania i właściwego interpretowania znaków bezpieczeństwa, znajomości najczęstszych przyczyn powstawania pożarów oraz rodzajów pożarów, a także, co najważniejsze, umiejętności zidentyfikowania przebiegu drogi ewakuacyjnej.

Prelekcje zostały przeprowadzone zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

Anna Łuczak

Galeria zdjęć: