Próbna ewakuacja

We wtorek 8 października w Szkole Podstawowej im. Anny Jenke odbyła się próbna ewakuacja.Przebiegła ona sprawnie i bez zakłóceń.

Po ewakuacji uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej. Tam strażacy z OSP Mrowiny pokazali niezbędne wyposażenie potrzebne podczas akcji ratowniczych. Przestawili podstawowe sprzęty i wyjaśnili mechanizmy ich działania. Ponadto pokazali, jak strażacy udzielają pierwszej pomocy oraz przypomnieli zasady resuscytacji.
Uczniowie słuchali z zainteresowaniem. Zostali też zachęceni do zapisania się do Ochotniczej Straży Pożarnej.

Opracowanie: Małgorzata Wojtusiak

does cbd oil show on a drug screen, definition of or, benefit pro balm, where to shop in melbourne cbd, hemplife today, science lab accidents, snowboard melbourne cbd, smok reviews, nuleaf cbd review, cbd creams for pain, cbd oil colorado price, hemp oil dangers, is cbd legal in missouri 2018, dab meaning, strongest cbd vape pen, cbd kush strain, cbd oil for toddler sleep, glaucoma cbd oil, cbd and immune system, nanoenhanced hemp oil, rainbow blossom cbd oil, cbd oil roller, best dose of cbd oil, cbd oil non alcoholic, spectrum internet ultra, what cbd oil is best to not fail a drug test anywhere, cbd myths, naked thc cartridge, patented liposomal cbd oil, cbd oil dosage autoimmune, infusion meaning in english, brooklyn cbd, cbd oil new york city, fairwinds cbd, best cbd coffee, melatonin cvs, cbd oil absorption rate, cbd hippocampus,