Patriotyczny apel

Początek maja to święta narodowe. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystym apelu o charakterze patriotycznym.

W trakcie uroczystości uczniowie poznali historię Polski związaną z uchwaleniem Konstytucji 3-go Maja. Oprócz treści edukacyjnych autorzy zaprezentowali również pieśni patriotyczne. Uczniowie przygotowani przez panią Beatę Olesińską Hajdasz recytowali wiersze związane z tą tematyką.

opracowanie: Beata Olesińska Hajdasz