Odwiedziny Świętego Mikołaja

Dnia 6 grudnia, tradycyjnie jak co roku, naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj! Gdy wszedł do klasy wypełnionej dziećmi wszystkim zaparło dech w piersiach…  A po chwili rozległ się pisk i krzyk radości: „Witaj Święty Mikołaju!”. 

Zerówka oraz klasa I zaprezentowały wiersze i piosenki dla tego wyjątkowego gościa. Następnie Mikołaj zamienił z każdym z dzieci kilka słów i oczywiście obdarował wszystkie maluchy pięknymi prezentami. Wstąpił później na chwilę do klasy IV i tam także zostawił prezenty grzecznym dzieciom… Na koniec jeszcze wspólne zdjęcie i juz trzeba było kończyć, bo Mikołaj spieszył się do kolejnych dzieci. Nie zapomnij o nas za rok Mikołaju!

B. Lesiak

Galeria zdjęć:

what to do when viagra and celias dont work, huge penis penis growth, natural nutrition canada, viagra is doomed ad, regular penis pictures, lng active male enhancement pills, erection exercises, viagra wholesale, exosa male enhancement, who is the blonde in the viagra commercial, men with huge erections, test drive sex dolls, when your girl has a higher sex drive meme, how to lose pubic fat, how long does extenze last in your system, best canadian online pharmacy viagra, which gas station penis pills work, erectile dysfunction prevention, aquiring viagra, surgical penile enlargements pictures, male diet supplements, frfee from sex drive, what vitamins should i take to increase testosterone, how to get a free sample of viagra, erectile dysfunction pills at walmart that really work, energy pills gnc, xvideos bromas con viagra, what the biggest penis, viagra cialis levitra which is cheaper, alpha monster advanced gnc, decreased sex drive could be caused by hyposecretion of which hormone quizlet, what is jelqing and stretching, can you take viagra when on high blood pressure medicine, whats the side effects of using too much viagra, how viagra can kill you, penis pump that can increase size, eritical dysfunction, olive oil and onion powder for penis growth, how to improve sex drive after giving birth, what is sex on viagra like, binural beats for penis enlargement, pfizer free viagra, can you increase the size of your penis, pmma penile enlargement, german penis enlargement patch, promisent male enhancement, can exercising increase penis size, how long does viagra take to be effective, free viagra and cialis samples, birth control low libido how to help,