Mówię, bo potrafię – potrafię, bo ćwiczę

W trakcie zajęć wybrani uczniowie będą wykonywali ćwiczenia logopedyczne, które mają na celu wyeliminowanie takich wad wymowy jak: seplenienie, reranie, kappacyzm i betacyzm. Będą również starali się pokonać trudności w czytaniu i pisaniu. Będą również wykonywać ćwiczenia na rozwijanie analizatora wzrokowego, słuchowego oraz artykulacyjne, słuchu fonematycznego, fonacyjne, kinezjologiczne. Dzięki uczestnictwu w zajęciach osiągną następujące kompetencje: rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwój prawidłowy mowy, sprawnego komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi z bliższego i dalszego środowiska, umiejętności komunikowania o swoich potrzebach, stanach emocjonalnych, eliminowanie wad wymowy co ma wpływ na sytuację w grupie rówieśniczej dziecka i na zajęciach szkolnych. Zajęcia prowadzi pani Magdalena Mision.