Międzyszkolny konkurs pięknego czytania

13 listopada w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania „Zwierzęta w Poezji”. Wzięły w nim udział uczniowie klas 1-3.

Jury w składzie Magdalena Mision, Anna Pamuła i Małgorzata Wojtusiak przyznało miejsca w każdej kategorii wiekowej (klasa I, II i III). Wyniki przedstawiają się następująco

Klasa I:

I miejsce – Emilia Wójcik

II miejsce: Natalia Swędzioł

 

Klasa II:

I miejsce: Krzysztof Kozłowski

I miejsce: Miłosz Zieliński

I miejsce: Lena Minta

II miejsce: Klaudia Lądowska

III miejsce: Szymon Pukacki

 

Klasa III:

I miejsce: Natalia Okarma

II miejsce: Dawid Mision

III miejsce: Gabriel Teresiak

 

Podczas konkursu wszyscy uczestnicy wykazali się umiejętnością ładnego czytania, z zachowaniem odpowiedniej dykcji. Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Gratulujemy!

Małgorzata Wojtusiak