Łamacze językowe

Dnia 8  czerwca 2021r. odbył się w naszej szkolnej bibliotece konkurs logopedyczno – czytelniczy pt: „Łamacze językowe” dla klasy  trzeciej.

Celem konkursu było: propagowanie aktywności czytelniczej wśród dzieci z klas 1-3, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, szerzenie kultury czytelniczej, rozbudzanie stałego kontaktu z książką oraz doskonalenie techniki czytania  ze zrozumieniem. Konkurs dodatkowo potwierdził jak piękny i dźwięczny a zarazem trudny w wymowie jest język polski oraz podkreślił konieczność utrwalania nawyków obcowania z książką, czytania i potrzeby umiejętnego korzystania z biblioteki szkolnej i miejskiej. Jury w składzie p. Marta Daniłowicz i p. Marcin Perzyński wyłonili zwycięzców:

Miejsce I Sandra Pukacka

Miejsce II Samuel Daniel

Miejsce III Bianka Mikołajek

Uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Opracowanie: Magdalena Mision