Kreatywne zajęcia teatralne

We wtorek, 26 listopada odbyły się kolejne zajęcia z cyklu „Kreatywny Maluch”.

Dzieci obejrzały teatr cieni do bajki „Czerwony Kapturek”. Rozpoznawały cienie zwierząt oraz bawiły się w zabawę dźwiękonaśladowczą. Wykorzystywały w zabawach pacynki. Pod koniec zajęć wykonywały korale dla Czerwonego Kapturka nie zabrakło prac plastycznych. Atrakcją wtorkowego spotkania była prezentacja stolika świetlnego, dzięki któremu dzieci świetnie się bawiły i doskonaliły sprawność manualną, rozwijały wyobraźnię i koordynację wzrokowo- ruchową. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każde dziecko zabrało ze sobą do domu balon. Spotkanie  przygotowały panie Renata Frycz i Małgorzata Zięba. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na następne zajęcia.

Opracowanie: Małgorzata Zięba

oztosterone male performance enhancement testosterone booster, viagra dose timing, viagra 800 mg, how to make guys last longer, how to get a mans sex drive back, foreplay after 50 viagra on pillow, how to decrease side effects of viagra, how do erectile dysfunction pills work, natural erectile stimulant, cure for erectile dysfunction, acne low libido irregular periods fatigue moodiness, drugs that increase sexual desire, 100mg cialis tadalafil, libido northbridge, does no pmo boost libido, average teen cock, movies with sex, a men penis, what is the best viagra tablet, inhouse pharmacy reddit, cant get hard with new girlfriend, how much does viagra cost w o prescription, viril x by dignity bio labs, after hours male enhancement pills, erythromycin topical gel reviews, what is the normal milligram dosage of viagra prescribed, male enhancement enduros, reviews of male enhancement pills, sildenafil products over the counter, on libido, hyper fx, vigrx plus ingrediants,