Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów z naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.:

„Anna Jenke – dziewczyna, która kochała Ojczyznę”.

Chętni do udziału muszą wykonać pracę w formacie A3 lub A4 dowolną techniką na podany w tytule konkursu temat. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom Patronki szkoły, jako osoby, która odznaczała się dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz swojej Ojczyzny – Polski.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0 – III

Klasy IV – VIII

Podpisane prace plastyczne należy składać u Pani Bernadetty Lesiak – nauczycielki plastyki do dnia 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 21 listopada podczas szkolnych obchodów Dnia Patrona Szkoły.

how to legally get viagra in us, primo black male enhancement fda, pills to help with ed cealis, are there any real penis growth, male kegels and penis growth, who does the new viagra commercial, best testosterone booster libido, do redheads have the highest sex drive, best male enhancement product consumer reports, can i take ed pills if i dont need them, where is cheapest price for viagra, gf has higher sex drive then you meme, low libido and associated distress, beta blocker with lowest sex drive side effect, what if i just want to try viagra, name brand viagra online, katrina bowden sex, viagra aetna, max male enhancement, order pink viagra online, foods penis enlargement, 100 free male enhancement, dick is small, ed vacuum pumps reviews, viagra next day delivery usa, splitting 100mg viagra, is viagra, before and after photos penis enlargement surgery, cost viagra without insurance, why do doctors prescribe viagra, small guy big dick, what is viagra dose, the wicked male enhancement pill, ron jeremy on penis enlargement pills, pharmacy 2 home reviews, real 10 inch penis, how much viagra should take, home made viagra for male, why is sex drive so strong, bro flow, effexor for sex drive, tek male enhancement, how to get a dick big, viagra powder form, over the counter testosterone pills, why has my sex drive dropped man, how to naturally enhance your penis, penis pump stories, penis enlargement remedy tom candow free, pfizer viagra 100mg review,