Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów z naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.:

„Anna Jenke – dziewczyna, która kochała Ojczyznę”.

Chętni do udziału muszą wykonać pracę w formacie A3 lub A4 dowolną techniką na podany w tytule konkursu temat. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom Patronki szkoły, jako osoby, która odznaczała się dużym zaangażowaniem w pracę na rzecz swojej Ojczyzny – Polski.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

Klasy 0 – III

Klasy IV – VIII

Podpisane prace plastyczne należy składać u Pani Bernadetty Lesiak – nauczycielki plastyki do dnia 15 listopada 2019 r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce dnia 21 listopada podczas szkolnych obchodów Dnia Patrona Szkoły.